Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v prvním čtvrtletí 2021.

CELKOVÁ NABÍDKA PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR V ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2021 na 9,17 milionů metrů čtverečních. V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo dokončeno celkem 68 000 metrů čtverečních skladových ploch v pěti průmyslových parcích na území České republiky. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku se jedná o šedesáti pět procentní pokles a mezi čtvrtletně o čtyřiceti pěti procentní pokles. V době dokončení projektů bylo přibližně devadesát čtyři procent již předpronajato.

Největší dokončenou průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 28 200 metrů čtverečních, která se nachází v industriálním parku CTPark Bor. Hala byla v době dokončení plně obsazena retailovou společností Primark. Druhá největší dokončená budova o velikosti 25 000 metrů čtverečních, která se nachází v parku Logistics Park Nošovice byla plně pronajata logistické firmě Hyundai Glovis. Třetí největší dokončený projekt představovala hala v Panattoni Park Prague Airport II (8,000 metrů čtverečních), která byla v době dokončení z většiny předpronajata výrobní společnosti Lindab.

PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

Na konci prvního čtvrtletí roku 2021 bylo ve výstavbě celkem 557 500 metrů čtverečních skladových a výrobních prostor, což představuje významný nárůst o osmdesát tři procent v porovnání s minulým čtvrtletím. Z celkového objemu ploch ve výstavbě se dvacet jedna procent z nich nachází v Praze a nejbližším okolí, dvacet procent v Plzeňském kraji a patnáct procent v Moravskoslezském kraji. V prvním čtvrtletí roku 2021 byla zahájena výstavba hal o celkové rozloze 289 300 metrů čtverečních. Podíl industriálních prostor ve výstavbě bez předem zajištěného nájemce znovu poklesl a na konci prvního čtvrtletí 2021 představoval dvacet dva procent.

REALIZOVANÁ POPTÁVKA

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhla nového historického maxima a její celkový objem činil 765 600 metrů čtverečních. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaznamenala hrubá realizovaná poptávka nárůst o čtyřicet čtyři procent a oproti stejnému období předchozího roku zaznamenala významný nárůst o 147 procent.

Podíl renegociací činil šedesát jedna procent z hrubé realizované poptávky, což představuje znatelný nárůst oproti předchozímu čtvrtletí, kdy jejich podíl činil třicet osm procent.

Čistá poptávka čítala v prvním čtvrtletí roku 2021 celkem 299 400 metrů čtverečních a zaznamenala malý čtvrtletní pokles o deset procent. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k významnému nárůstu o 185 procent. Hlavním tahounem nové poptávky byly v prvním čtvrtletí 2021 společnosti zabývající se výrobou, které se na celkovém objemu podílely z třiceti sedmi procentech, následovány distributory s třiceti dvou procentním podílem.

VÝZNAMNÉ PRONÁJMY V RÁMCI POPTÁVKY

Největší celkovou transakcí v prvním čtvrtletí 2021 byla renegociace společně s expanzí, kterou podepsala online distribuční firma Tchibo v industriálním parku Panattoni Park Cheb o celkovém objemu 102,200 m2. Obě části dealu byly v rámci prvního čtvrtletí 2021 zároveň největší novou transakcí i renegociací a společně tvoří historicky druhou největší transakci zaznamenanou na území České republiky. Druhou novou největší nájemní transakcí byl předpronájem o velikosti 28 000 metrů čtverečních v parku VGP Park Vyškov, kterou uzavřela nezveřejněná retailová firma. Třetím největším realizovaným novým pronájmem se stal opět předpronájem v parku VGP Park Olomouc, kde si nezveřejněná logistická společnost předpronajala halu o celkové velikosti 26 800 metrů čtverečních.

NEOBSAZENOST

Na konci prvního čtvrtletí 2021 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 3,6 procenta, což představovalo významný pokles o šedesát jedna bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí a pokles o sedmdesát osm bazických bodů v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Celkově bylo na trhu ke konci prvního čtvrtletí 2021 329 100 metrů čtverečních moderních průmyslových prostor, které byly připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a nejbližším okolí v prvním čtvrtletí 2021 dosahovala 2,0 procenta.

NÁJEMNÉ

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021 mírně vzrostlo na novou úroveň 4,80 eur/ metr čtvereční/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahovalo 8,50 – 9,00 eur/ metr čtvereční /měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybovala mezi 0,50 – 0,65 eur/ metr čtvereční /měsíc.

Foto: Pixabay

Zdroj: PeprConsulting