Pojišťovna VZP, a.s., (PVZP) aktualizovala produkt cestovní pojištění, které nabízí finanční pomoc v případě nákazy covidem-19 v průběhu pobytu v zahraničí či dokonce před jeho začátkem. V balíčku Nadstandard pojištění kryje náklady spojené s onemocněním koronavirem i v zemích s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, a to i v případě rekreační cesty. 

Cestovní pojištění od PVZP pomůže finančně zvládnout nepříjemnosti spojené s nemocí covid-19 a nabízí úhradu výloh spojených s karanténou kdekoliv na světě, a to i v případě dovolených. V balíčku Nadstandard pojištění kryje prakticky všechny výlohy a nepříjemnosti spojené s nemocí covid-19, které se mohou v zahraničí přihodit, nejen výlohy spojené se samotnou léčbou a hospitalizací. Je-li cestovatel umístěn do karantény, je hrazeno ubytování a strava. Pokud se pojištěnému nepodaří vrátit se zpět do vlasti v původně plánovaném termínu, součástí pojištění je rovněž financování cesty domů.

„Společně s přetrvávající koronavirovou krizí jsme se rozhodli rozšířit nabídku cestovního pojištění v nadstandardním balíčku i o země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy. Předpokládáme, že právě proto, že už se jedná o druhý rok, který prožívá celý svět s velmi výraznými omezeními, budou mít lidé potřebu relaxovat, jet na dovolenou, vycestovat. Chceme, aby cestovali s pocitem, že o ně bude postaráno, pokud onemocní nemocí covid-19 a nebo nebudou moci na již zaplacenou dovolenou kvůli onemocnění odcestovat,” komentuje rozšíření Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva PVZP.

Podmínky a výše pojistného plnění se v rámci Evropy odvíjí od cestovní mapy (semaforu) na webových stránkách MZV ČR, která označuje jednotlivé země různými barvami podle stupně rizika nákazy. V případě mimoevropských destinací se PVZP rovněž řídí oficiálními doporučeními MZV ČR, a to zejména aktuálním označením stupně rizika platící pro jednotlivé země. V potaz se vždy bere ten stupeň rizika, který platil v den začátku cesty.

Cestovní pojištění od PVZP tedy kryje rizika spojená s nákazou koronavirem doslova kdekoliv na světě.

Pojišťovna VZP, a. s., (PVZP) je univerzální neživotní pojišťovna. Od roku 1994 byla součástí VZP ČR, po vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004 působí samostatně. Poskytuje cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, občanů, podnikatelů, zdravotnických zařízení, pojištění profesní odpovědnosti a majetku lékařů a farmaceutů, pojištění běžné občanské odpovědnosti, úrazové pojištění, komerční zdravotní pojištění cizinců a další pojistné produkty. Jediným akcionářem je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. V roce 2020 navýšila základní kapitál na 318 milionů korun a dosáhla předpisu pojistného ve výši 830 milionů korun. Více informací o PVZP najdete na www.pvzp.cz.

Foto: Pixabay

Zdroj: Pojišťovna VZP, a.s.