Česká republika patří mezi státy s nejstaršími auty v Evropě. Stáří aut loni přesáhlo patnáct let a současně se poprvé počet provozovaných vozidel v České republice dostal přes šest miliónů.

Většina těchto vozidel tak musí projít stanicí technické kontroly každé dva roky. To klade na systém dopravně správních agend souvisejících s technickými kontrolami vozidel enormní nároky.

V minulosti se na STK celkem běžně využívalo „známých“, kteří zajistili, aby osvědčení dostalo i vozidlo, které normy nesplňovalo. Dokonce se objevovaly případy, že vozidlo prošlo kontrolou, aniž by fyzicky stanici navštívilo. Jeho provoz tak později ohrožoval ostatní řidiče. Ministerstvo dopravy i kvůli tomu v minulosti celý systém technických prohlídek sjednotilo. Současně byla nad tímto systémem zavedena kontrola. Systém je v současnosti on-line a pod dohledem. Ovšem připojení nefunguje vždy ideálně. Důležité je, aby se prohlídky při každém výpadku připojení nemusely přerušovat. Musí proto existovat robustní a proti podvodům zabezpečený systém pro off-line provoz. Aby se nemusely využívat různé aplikace třetích stran a aby byla zaručena bezpečnost systému proti zneužití, byla zavedena jednotná aplikace StationClient, která je součástí Informačního systému technických prohlídek (Aplikace IS TP), a který spravuje Ministerstvo dopravy České republiky. Správu, provoz a rozvoj Aplikace IS TP garantuje společnost AUTOCONT.

Podle ředitele odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy Ing. Bc. Ivana Nováka se zavedením aplikace StationClient a mobilní aplikace ISTPFoto stává stát nezávislý na třetích stranách poskytujících jiné aplikace pro off-line režimy. Je umožněna dokumentace přítomnosti vozidla při technické prohlídce na kontrolní lince a při měření emisí na stanovišti měření emisí.

Uživatelům Aplikace IS TP byla nabídnuta aplikační „bezešvá“ podpora zpracování a evidence technických prohlídek. Tím došlo k vyšší efektivitě práce techniků a mechaniků a ke zvýšení spokojenosti uživatelů. Zvýšila se také kontrola vozidel v provozu. To je pro bezpečnost na českých silnicích velmi důležité.

Aplikace StationClient slouží jak pro podporu práce on-line režimu Aplikace IS TP, tak i pro provádění prohlídek v off-line režimu.

V režimu off-line má aplikace StationClient za cíl nahradit nedostupný server a po dobu jeho nedostupnosti umožnit provádět technické prohlídky v plném rozsahu bez dopadu na zákazníka. Jedná se o serverové řešení, které využívá data číselníků, údajů stanic a uživatelů ze své lokální databáze. Po obnovení on-line provozu provede aplikace StationClient odesílání dat dokončených prohlídek včetně příslušných fotografií.

Aplikace StationClient slouží pro zahájení a ukončení všech typů technických prohlídek, pořizování a zpracování dokumentace přítomnosti vozidla na kontrolní lince, stanovišti měření emisí při provádění technických prohlídek a měření emisí a přijímání dat z přístrojů při měření emisí. Aplikace je navržena a provozována jako webová a obsahuje tři části:

  1. Uživatelské webové rozhraní, které v případě výpadku internetového připojení on-line slouží k provádění prohlídky v režimu off-line a dále umožňuje dohled nad on-line prováděnými prohlídkami.
  2. Mobilní aplikaci ISTP Foto (určenou pro operační systém Android), která slouží k pořizování fotodokumentace přítomnosti vozidla při technické prohlídce (předoboční, zadoboční, VIN, pomocný VIN, štítek, stav počítadla ujeté vzdálenosti apod.) a pro zahájení a ukončení technické prohlídky.
  3. Komunikační API rozhraní pro zařízení třetích stran, které využívají jiné aplikace pro dokumentaci přítomnosti vozidla a pro odesílání dat z měření emisí.

Spolu s aplikací StationClient byla dodána i aplikace ISTPFoto pro práci s fotografiemi. Umožňuje technikům a mechanikům zahájení prohlídky včetně párování kódu technika či mechanika a příslušné prohlídky. Po pořízení a odeslání fotografií, dokumentujících přítomnost vozidla na prohlídce a provedení samotné prohlídky vozidle, lze ukončit prohlídku odesláním stejného páru kódů jako při jejím zahájení.

Aplikace ISTPFoto je aktuálně určena pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Součástí každé akce jsou kontroly dat a stavů. Kontrola obsahuje existující kódy prohlídek a existujícího uživatele pro danou stanici, existenci povinných fotografií a jejich ochranu před podvržením při ukončení prohlídky a kontrolu, zda prohlídku vozidla ukončil stejný pracovník, který ji zahájil. Kontrola stavů zajišťuje, že prohlídku nezahájí neplatný uživatel.

V souladu s očekáváním Ministerstva dopravy došlo zavedením těchto aplikací k výraznému zvýšení prestiže v oblasti provádění technických prohlídek. Tento prvek se zařadil i jako efektivní a účinný nástroj k dodržování postupu při provádění kontroly vozidel v provozu a zejména zajišťuje off-line provoz v době nedostupnosti Aplikace IS TP, a to bez nutnosti využívat aplikace třetích stran.

Přínosy řešení

  • Automatizovaný sběr a zpracování dat popisujících průběh a výsledky technických prohlídek
  • On-line i off-line režim
  • Mobilní aplikace

Foto: Pixabay

Zdroj: Richard Kraus