Až šedesát dva procent zaměstnavatelů využívá interních rekvalifikací v rámci firemních procesů. Téměř čtyřicet procent firem nerekvalifikuje vůbec nebo k proškolení zaměstnanců využívají jiný způsob.

Tím mohou být soukromé kurzy nebo rekvalifikace zprostředkované úřadem práce. Z ankety Unie zaměstnavatelských svazů ČR však vyplynulo, že téměř sedmdesát procent respondentů nemá s rekvalifikacemi úřadů práce dobrou zkušenost. Ankety se zúčastnilo celkem 160 firem.

Z ankety pořádané mezi členy UZS ČR vyplývá, že většina zaměstnavatelů upřednostňuje rekvalifikovat zaměstnance vlastními silami, protože se tak dokáží ihned zapojit do pracovního procesu. Téměř tři čtvrtiny oslovených firem uvedly, že interní rekvalifikace považují za méně administrativně náročné.
Současně se firmy shodují, že interně dokáží zaměstnance proškolit rychleji a s rekvalifikacemi úřadů práce nemají příliš dobrou zkušenost. Nejčastěji (48,1 procenta) by byli zaměstnavatelé ochotni zaplatit za rekvalifikaci svého pracovníka v průměru do 10 000 korun. „Úřady práce podle zákona musí soutěžit na cenu, a navíc poskytovat rekvalifikace v plné délce. Mají tedy dost svázané ruce a firmám obtížně nabízí rekvalifikace na míru.“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR.

Inovativní systém rekvalifikací ulehčí firmám i úřadům práce

Měnící se struktura pracovního trhu, kdy jsou čím dál více využívány moderní technologie,
a také dopady pandemie Covid19, si vyžadují komplexní změnu systému rekvalifikací. „Od poslední hospodářské krize v roce 2008 trvalo dva roky, než se naplno projevily její důsledky. V roce 2010 tak bylo potřeba rekvalifikovat na sedmdesát tisíc lidí. V kontextu loňského roku, kdy se rekvalifikovalo jen něco málo přes osm tisíc osob, se dá očekávat velmi obdobná situace. Rekvalifikace však musí výrazně zrychlit a zefektivnit, což umožní jejich modulovost, kterou jsme měli možnost otestovat v rámci půlročního projektu KVASAR,“ říká Radovan Hauk, partner společnosti Moore Czech Republic. A dodává: „Systém se výborně osvědčil a rádi bychom jej, ve spolupráci se státními i nestátními institucemi, uvedli co nejdříve do praxe.“

Úřady práce financují tři varianty rekvalifikací. Za prvé jsou to zvolené rekvalifikace, které si zajišťuje uchazeč sám. Dále rekvalifikační kurzy zprostředkované přímo úřadem práce, jejichž nabídka však pro uchazeče mnohdy není dostatečně atraktivní. Poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kterým hrozí propuštění např. z důvodu změny podnikatelské činnosti nebo útlumu podnikatelských aktivit v důsledku pandemie covid-19.

Graf 1: Proč rekvalifikujete zaměstnance vlastními silami a nevyužíváte systém rekvalifikací spadající pod úřad práce? (respondenti mohli vybírat více odpovědí)

Zdroj: Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Foto: Pixabay

Zdroj: Dark Side