K okamžitému otevření všech provozoven vyzvou zítra v poledne své členy Podnikatelské odbory. Podle vyjádření předsedy Radomila Bábka pro EM, je zvrácené, aby stát nutil živnostníka vykonávat aktivity, které jinak přísluší jen pověřeným složkám státu. „Podnikatelé a živnostníci nejsou zaměstnanci státu, nejsou za státní služby placeni a především, nejsou to agenti StB.“

„To zvrácené opatření vlády lze nahlížet v několika rovinách.
Za prvé, je nepřípustné, aby musel občan předkládat ověření svého zdravotního stavu, aby mohl nakoupit tak běžnou službu, jako je kadeřnická práce. A je nepřípustné, aby jej stát chtěl mít uvedeného a identifikovaného v seznamech zákazníků, aby jej mohl dodatečně kontrolovat a hledat zpětně, zda nějak nepochybil, a tím se nám hrabal v soukromí.
Za druhé, pokračuje Bábek, je nejen nepřípustné, ale přímo zvrácené, aby stát nutil živnostníka vykonávat aktivity, které jinak přísluší jen pověřeným složkám státu (policii, pověřeným úředníkům apod.). Je zavrženíhodné vystavovat živnostníky do pozice, kdy oni by měli být tím, kdo občany, zákazníky, lustruje, vede jejich seznamy a ty předává úřadům. To je ryze totalitní praktika, a je nutné ji odmítnou jako celek, bez výjimek. Podnikatelé a živnostníci nejsou zaměstnanci státu, nejsou za státní služby placeni a především, nejsou to agenti StB.“
Za třetí, celé opatření s lustrováním a evidencí zákazníků odporuje podle Bábka pravidlům ochrany osobních údajů, ale vláda klidně vystavila živnostníky do této neřešitelné situace – nebudou-li dodržovat její opatření, pokuta, nebudou-li dodržovat ochranu osobních údajů, pokuta.
A konečně, pro provoz kadeřnictví stanovila vláda tak tvrdé podmínky, jaké nemá žádný jiný subjekt či obor v ČR. K lékaři bez testu, k zubaři bez testu, do supermarketu bez testu, v MHD bez testu, ale ke kadeřnici s platným testováním, a ještě s udáním v evidenci zákazníků. „Skoro to vypadá, jako by vláda chtěla alibisticky říkat, že ona přece provoz kadeřnictví povolila, a nemůže za to, že tam zákazníci nechodí! Jde jen o další krok v likvidaci drobného podnikání.“
„Pokud si vláda myslí, že jí to zase projde, tak se mýlí,“ uzavírá Bábek. Podnikatelské odbory mají na zítřejší poledne připraveno provolání – výzvu k občanské neposlušnosti s tím, že vyzvou, aby podnikatelé hromadně otevřeli veškeré provozovny a služby, a to za předpokladu dodržení zásad 3R – tedy roušky, hygiena rukou a rozestupy. „Možná je už čas na revoluci, která odstraní tuhle neschopnou a vůči malým podnikatelům a živnostníkům záštiplnou vládu.“

Foto: Pixabay