Čas ušetřený cestování, větší prostor pro rodinu a možnost pracovat v průběhu dne bez pevně stanovených hodin jsou tři hlavní důvody, díky kterým považují vývojáři rok 2020 za lepší než ten předchozí.

Vyplývá to z průzkumu české náborové agentury Nymble mezi 300 IT profesionály, který realizovala v lednu a únoru. Nutnost pracovat na home office tak považují za výhodu a vzhledem k povaze jejich práce jsou digitálně pracující firmy na situace tohoto rázu připraveny. Až devadesát procent respondentů má navíc vyšší očekávání (např. kariérní posun, zajímavé projekty, lepší vyvážení práce a osobního života) i od roku 2021.

Loňský rok ukázal dva velmi důležité trendy v IT. Jednak je to schopnost firem pracovat vzdáleně díky digitálním technologiím, bez nichž se výroba v mnoha odvětvích omezila nebo úplně zastavila. Tím druhým je potřeba změny vnímání práce samotné. Vývojáři vyžadují určitou volnost, časovou flexibilitu a nezávislost.

Home office se tak ukázal jako klíčová součást práce v IT sektoru. Zatímco v dřívějších letech byl v mnoha firmách spíše občasným benefitem, po jeho hojném využívání v roce 2020 se stal pro vývojáře a IT profesionály neodmyslitelnou součástí jejich práce. Podle průzkumu, který agentura Nymble provedla na přelomu roku mezi 300 IT profesionály, chce devadesát tři procent z nich pracovat alespoň dva dny v týdnu vzdáleně, osmnáct procent pak čistě z domova či vzdáleně. Pouze v kanceláři už nechce pracovat žádný z nich.

Home office není (tolik) efektivní

Oproti obdobnému průzkumu Nymble z dubna 2020 byla ve výsledcích zaznamenána změna v odpovědích na otázku efektivity při práci z domova. Zatímco v prvním případě uvedlo vyšší produktivitu až sedmdesát procent dotazovaných, nyní se podíl snížil na padesát procent. Tato změna mimo jiné souvisí také s prvotní nejistotou a strachem z možné ztráty zaměstnání na začátku pandemie, který již opadl.

Nelze však jednoznačně říct, zda se celková efektivita vývojářů na home office zvýšila či snížila. Jak práce v kanceláři, tak z domova mají své výhody i nevýhody. Na vedoucích pracovnících je identifikovat, které prostředí podporuje produktivitu u konkrétních aktivit, a následně tak práci lépe plánovat. Pro podporu této myšlenky hovoří také trend kombinování práce z domova a v kanceláři, přičemž IT pracovníci by ideálně trávili na obou místech stejně času.

Čas a rodina na prvním místě

Hlavními důvody, proč je home office mezi IT profesionály tolik oblíbený, jsou čas ušetřený cestováním (osmdesát tři procent), více času na sebe i rodinu (šedesát osm procent), možnost si přispat (padesát osm procent) a flexibilita pracovní doby (padesát šest procent). Současně je to také důvod, proč tři ze čtyř (sedmdesát tři procent) považují rok 2020 za lepší než 2019, a to navzdory covidové pandemii. A obdobná očekávání mají také od letoška.

Pozitivní změny v kariéře očekává od roku 2021 podle průzkumu osmdesát osm procent vývojářů a odborníků z IT. Dvě třetiny (šedesát tři procent) z nich se nejvíce těší na nové zajímavé projekty, které budou mít pozitivní dopad a rozvinou i jejich profesní znalosti. Každý druhý (padesát čtyři procent) pak věří v lepší vyvážení práce s osobním životem. Je evidentní trend směrem ke zlepšování kvality práce a jejího přínosu pro svět i samotného vývojáře. Společně s přátelským a fungujícím týmem jde o jejich hlavní profesní motivaci.

Kvalitní vývojáře platit zlatem

Podle spoluzakladatele české náborové agentury Nymble je kvalitní vývojáře obtížné získat, a to zejména v situacích, jakou byla loňská pandemie. Firmy si své kvalitní pracovníky velmi střeží. Aby si je ale udržely, měly by k jejich potřebám přistupovat individuálně, dát jim dostatek zajímavých technologických výzev i příležitostí k dalšímu profesnímu růstu.

Zajímavé přitom je, že podle sedmdesát procent respondentů nenavýšil jejich zaměstnavatel v loňském roce mzdy nebo honoráře a pouze čtrnáct procent uvedlo, že dostalo přidáno o více než 5 000 korun. Přitom právě loňský rok měl za důsledek vyšší výdaje na vedení domácnosti kvůli práci z domova, uzavření škol i mnoha firem. Ačkoliv tak výše platu není pro profesionály v IT rozhodujícím faktorem pro výběr zaměstnání, je jedním z těch, kterým by se letos firmy měly zabývat. Očekávání zaměstnanců a pracovníků v IT k roku 2021 tedy směřuje i k vyšším odměnám, pro což se vyslovilo čtyřicet čtyři procent ze všech dotazovaných.

MIROSLAV VAŠKO, z české agentury Nymble

Foto: Pixabay

Zdroj: HustáKomunikejšn s.r.o.