Praha – manažerský tým největšího správce fondů kvalifikovaných investorů v České republice, AVANT investiční společnost, a.s. (AVANT IS), posílil zkušený finanční expert, Jaromír Kohout.

Ten v posledních pěti letech zodpovídal za Risk Management, Compliance, Fundraising a HR v REICO investiční společnosti České spořitelny a do AVANT IS nyní nastoupil do funkce provozního ředitele a místopředsedy představenstva.

Ing. Jaromír Kohout, MBA se ve vrcholných pozicích finančních institucí pohybuje téměř dvacet let. Ještě před začátkem úspěšné manažerské kariéry pracoval jako ekonomický redaktor v předních českých médiích MF Dnes, Lidových novinách a krátce v České televizi. V roce 1999 ale přešel do světa velkého byznysu pozicí analytika u McKinsey & Company. Jako vrchní ředitel mezinárodních projektů v Generali PPF Holdingu zodpovídal za realizaci projektů v pojišťovnictví, penzijních fondech a zdravotním pojištění ve čtyřech post-sovětských zemích. Poté působil po celé funkční období jako člen dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny (2007 – 2011) a své nabyté zkušenosti následně zužitkoval jako Výkonný ředitel a předseda představenstva v Generali PPF pojišťovně v Moskvě. V Rusku přímo zodpovídal za několik tisíc zaměstnanců a obchodníků s obratem společnosti v řádu miliard korun. Přes vrcholné funkce v České spořitelně, Factoring ČS a Erste Leasing nastoupil v roce 2015 do nejužšího vedení REICO investiční společnosti. Odtud pak přijal nabídku na pozici provozního ředitele u největšího správce fondů kvalifikovaných investorů, AVANT investiční společnosti a stal se zároveň místopředsedou představenstva s přímým vlivem na chod společnosti a její budoucí směřování.

„Nabídku na provozního ředitele AVANT investiční společnosti nešlo nepřijmout. Posledních pět let profesního života jsem strávil ve vedení největšího podílového fondu v České republice a věřím, že v AVANTu budu moci tyto zkušenosti naplno zužitkovat,“ říká Jaromír Kohout ke svému novému manažerskému postu. „Díky osmnáct let trvající kariéře ve finančních institucích a zkušenostem z fungování moderních firem mám velmi konkrétní představu o možnostech AVANTu a jeho budoucím rozvoji. Dnešní doba navíc otevřela investorům dveře dokořán, evidujeme největší nárůst zakládání fondů v historii a já jsem rád, že mohu pomáhat právě AVANTu, leaderovi trhu a firmě s nejlepšími referencemi.“ dodává Kohout.

Rozšíření stávajícího týmu oceňuje především většinový majitel a CEO AVANT IS, Pavel Doležal. „Za poslední dva roky jsme vyrostli téměř dvojnásobně, a to jak do počtu spravovaných fondů, tak i personálního obsazení. Proto jsme velmi intenzivně hledali někoho, kdo nám pomůže vést tým, optimalizovat procesy, zvyšovat efektivitu a kvalitu služeb pro klienty, starat se o provozní záležitosti firmy a uvolní mi ruce na strategická rozhodnutí a vztahy s klíčovými klienty,“ vysvětluje Pavel Doležal hlavní důvody pro obsazení postu provozního ředitele firmy. „Jaromír Kohout je velmi zkušený profesionál a jsem rád, že se nám ho podařilo do týmu získat. I když jsme jednička na trhu, pořád máme kam růst, ale bez procesních změn a nových lidí je tento růst velmi limitován. Proto se chystáme tým i nadále rozšiřovat o ty nejlepší lidi z finančního světa a v brzké době tak oznámíme další nové posily,“ říká na závěr.

Foto + Zdroj: AVANT IS