Z prvních analýz dopadu prominutí daně z přidané hodnoty u respirátorů s třídou ochrany FFP2, KNP5 nebo N95 vyplývá, že ke snížení cen respirátorů na trhu skutečně dochází. Nelze však říci, že se cena u všech dodavatelů snížila o celou hodnotu DPH.

Zůstává také otázkou, jak dalece toto opatření motivuje konečné spotřebitele k nošení těchto ochranných pomůcek a k jejich pořizování, byť za nižší cenu. Daň z přidané hodnoty se u těchto respirátorů promíjí až do 3. dubna 2021. Pokud však bude personál obchodů při jejich otevření nově muset používat respirátory FFP2, lze očekávat výrazně vyšší poptávku po těchto ochranných pomůckách. Prominutí DPH by v takové situaci mělo být prodlouženo.

MICHAL ŠESTÁK, daňový expert společnosti Moore Accounting CZ.

Foto: pixabay.com

Zdroj: Dark Side