Živnostníci využívající paušální daň nepodávají na finanční úřad daňová přiznání a nemusí ani evidovat příjmy a výdaje. Tato administrativní úleva může podnikatelům zkomplikovat cestu k hypotéce.

Banky nyní hledají způsob, jak přistupovat k posuzování příjmů u živnostníků v paušálním režimu.

Letos poprvé se několik desítek tisíc drobných živnostníků přihlásilo k paušální dani. I když tato novinka na jedné straně snížila podnikatelům administrativní zátěž a v řadě případů přinesla i úsporu na dani z příjmu a platbách sociálního i zdravotního pojištění, na straně druhé jim může v následujících letech zkomplikovat cestu k hypotéce. Banky mají ze zákona povinnost posoudit úvěruschopnost zájemce o hypotéku. V případě podnikatelů sledují výši příjmů v daňovém přiznání za jedno nebo i více posledních zdaňovacích období. Živnostníkům uplatňujícím daňový paušál ovšem odpadá povinnost podávat daňové přiznání a rovněž jakkoliv evidovat příjmy a výdaje. V současné době banky hledají cestu, jak budou příjmy u těchto žadatelů posuzovat.

Živnostníci platící paušální daň by měli žádat o hypotéku co nejdříve

Pokud živnostník vstoupil do režimu paušální daně a uvažuje o hypotéce, neměl by s podáním žádosti příliš dlouho otálet. Přinejmenším ještě letos si vystačí s daňovým přiznáním za rok 2020, které měl povinnost naposledy podat. Lze očekávat, že banky budou akceptovat letos podaná daňová přiznání až do podání dalšího daňového přiznání za rok 2021, tedy dle standardní situace do konce března 2022. U živnostníků, kteří využívají služeb daňového poradce, to tedy může být až do 30. června 2022. Přístup jednotlivých bank se ovšem může lišit.

Evidence příjmů a výdajů není povinná, ale může se hodit

Zákon o daních z příjmů neukládá živnostníkům v paušálním režimu povinnost vést jakoukoliv kontrolní evidenci. I přesto je ale důležité průběžně evidovat příjmy a sledovat, zda jejich souhrn ve zdaňovacím období nepřekročí hranici jednoho milionu korun. Pokud se totiž příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dostanou nad tuto částku, musí se živnostník z paušální daně odhlásit, danit standardně a podat daňové přiznání. Tato povinnost podnikatelům vzniká i tehdy, pokud se například v průběhu roku stanou plátci DPH nebo společníky veřejné obchodní společností.

Banky sledují i příjmy na účtu zájemce o hypotéku

Daňové přiznání nemusí být jediným dokumentem prokazujícím příjmy živnostníka. Mnohé banky totiž u podnikatelů i nyní při hodnocení jejich bonity přihlíží k příjmům a výdajům na bankovním účtu. U podnikatelů přistupují banky k žádosti o hypotéku individuálně. Kromě daňových přiznání se velmi často zajímají o čisté příjmy po zaplacení daní. Pokud má živnostník stabilní, transparentní a dostatečně vysoké příjmy, se získáním hypotéky by neměl mít problém ani při uplatnění nového paušálního režimu daně. Kdo chce mít ale i v roce 2022 „jistotu“ uznání příjmu za rok 2021, doporučují nyní banky danit jako doposud, tedy neuplatňovat paušální daň.

VERONIKA HEGROVÁ, online sjednávač hypoték hyponamiru.cz.

Foto 1: pixabay.com

Foto 2 + Zdroj: Hyponamiru.cz.