Je málo v pravdě renesančních osobností jako je Martin Hrdlička. Záběr jeho aktivit je velmi široký. Od vedení firmy, přes starostování až k pořádání oslav Roku sv. Ludmily a dalším veřejně prospěšným aktivitám. V každé z nich se snaží posunout svět o něco dál. A to i v dnešní době, která řadě aktivit příliš nepřeje.

Rozhovor s MARTINEM HRDLIČKOU, majoritním vlastníkem Hrdlička Holding, starostou Tetína
a předsedou spolku Svatá Ludmila 1100 let.

Vaše firma patří mezi největší poskytovatele geomatických služeb v České republice. Co jsou to geomatické služby?

Firmu HRDLIČKA jsme založili s mým otcem před třiceti lety a začínali jsme v podstatě od nuly jako geodetická firma s několika zaměstnanci. Nyní čítá naše podnikatelská skupina přes 250 zaměstnanců s pobočkami po celé ČR, na Slovensku a nově na Ukrajině. Firma se rozvíjela stejně jako technologický pokrok, kdy se geodézie začínala prolínat s informatikou a následně digitalizací. Geomatické služby jsou tedy zjednodušeně zeměměřické služby a služby z oblasti geoinformatiky. V českém prostředí se název geomatika tak často nepoužívá, ale v zahraničí ano, a my jsme ho začali používat proto, že dobře vystihuje propojení původní geodézie s informatikou. Vstup digitálna do naší oblasti činnosti je prostě dlouhodobě nezadržitelný trend a my mu jdeme vstříc.

Závazně se připojujete ke snaze o zachování přirozeného životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje. Jak moc je pro vás důležitá ochrana životního prostředí? 

Ochrana životního prostředí by měla být pro každého důležitá. Já osobně mám k přírodě blízký vztah od malička – koneckonců jsem členem ornitologické společnosti a kdysi jsem se z Prahy odstěhoval na venkov, protože mě táhla právě blízkost přírody.  Naše podnikání ze své podstaty životní prostředí příliš nenarušuje, ale i tak se snažíme nejen vnitřními pravidly a technologiemi svou malou měrou přispívat k zachování přirozeného životního prostředí. A samozřejmě nám dělá radost, když můžeme se podílet na zakázkách, které k vyváženému životnímu prostředí přispívají. Mám teď na mysli především pozemkové úpravy a například přípravu oblastí Natura v jižních Čechách i jinde …

Spolupracujete s předními českými i zahraničními stavebními, energetickými, telekomunikačními a vodohospodářskými společnostmi. Co bylo vaším prvním projektem, který vám otevřel cestu dál?

Předně jsme byli v roce 1990 s otcem na podnikání připraveni, vždy jsme si to přáli. V momentě, kdy se bolševická diktatura lámala v kolenou a světlo svobody bylo již na dohled, už jsme vše připravovali. Dost velkým posílením pro nás bylo mimo Česko i podnikání v Německu. Byla to skvělá zkušenost a získání kapitálu pro další rozvoj. Když se nyní podívám třicet let zpět, tak rozvoj našeho podnikání byl vždy úzce propojen s inovacemi a digitalizací. Koneckonců i v době našich interních oslav třicet let podnikání používáme slovní hříčku: „Již třicet let digitalizujeme svět“. Tak zpět k vaší otázce. Nebyl to jeden projekt, ale trvalá snaha se nejen podnikatelsky rozšiřovat, ale přinášet i nová řešení, která naší práci posunou dopředu. Takže nemohu mluvit o prvním, jediném projektu. Ta zkušenost z Německa byla pro naši oblast činnosti důležitá, protože přeci jen je Německo nadále v řadě věcí rozvinutější a my jsme se tam rozhodně v řadě věcí inspirovali a naše obohacené služby pak mohli nabídnout našim zákazníkům.

V současné době je novým trendem zavádění nových technologií. Jaké nové technologie je možné zavádět ve vašem oboru podnikání?

Jak jsem říkal v minulé odpovědi, důležité jsou inovace obecně. Jak jsem vysvětloval slovo geomatika, tak tam je skoro vše obsaženo. Obor geodézie, dnes geomatiky, se za třicet let totálně proměnil a když se dnes mluví o průmyslu 4.0, pak já mohu říci, že my a naše činnosti jsou digitalizovany už dávno. Pro představu uvedu příklad. Ke konci socialismu běžel v televizi seriál Návštěvníci. Možná si ještě pamatujete, že tehdy pracovali v terénu najednou tři mimozemšťané – geodeti. Dnes jezdí do terénu geomatik sám, vyzbrojen špičkovou technikou. My v naší firmě se nyní zabýváme tématem, jak dostat jednoduchými nástroji digitální svět až na stavbu do rukou lidí, kteří se složitými digitálními technologiemi běžně nepracují. Naše nejčerstvější novinka, systém Mawis Photo, umožňuje například bagristovi za pomoci mobilního telefonu zdokumentovat svou práci dříve, než výkop zahrne, a dokonce je na konci k dispozici 3D model výsledků jeho práce v geodetické přesnosti.

Jste také starosta Tetína. Co vás přivedlo ke vstupu do veřejného prostoru?

O politiku obecně jsem se zajímal vždycky. Podílel jsem se na Sametové revoluci na Berounsku, a když se ta revoluce tedy povedla, musel jsem nutně převzít odpovědnost a podílet se na veřejném životě alespoň ve vsi, kam jsem se ještě před revolucí přestěhoval a založil zde rodinu. Viděl jsem tehdy, že je nutné, aby ve veřejném životě působili lidé, kteří nemají komunistickou minulost. Od revoluce jsem zastupitelem již dvacet tři let. No a v posledních šesti letech jsem tady neuvolněným starostou. Víte, vidím jako velmi důležité, aby se lidé, kteří jsou relativně úspěšní v pracovním životě, přiměřeně svým možnostem, věnovali veřejnému životu. Pak by vše fungovalo ve veřejné sféře mnohem lépe a občanská společnost by jen kvetla.

Jak hodně odlišná je komunální politika od řízení vlastní firmy?

Zcela zásadně. Myslím, že Andrej Babiš už teď ví, že nemůže stát řídit jako firmu. Řízení obce je zkrátka věc veřejná. Snažím se, aby to byla i věc všech obyvatel obce. Je ale pravdou, že ne všichni se chtějí v obci angažovat. Ve firmě je to ale jiné. Jako majitel zde rozhoduji o svých penězích a mám mnohem větší volnost v rozhodování, i když ne bezmeznou. A nakonec podobně jako v obci se věci rozhodují konsenzuálně.

Co se změnilo v době Covid-19 na Tetíně?

Řekl bych, že přibylo turistů, protože lidé nyní obecně více vyrážejí navštěvovat místa v Čechách i na Moravě. Nelze ale říct, že by to bylo zapříčiněno přímo covidem a jeho následky. Je to možná také tím, že je o Tetínu více slyšet právě se zvyšujícím se povědomí o sv. Ludmile a výročím, kterým si letos připomeneme v naší obci 1100 let mučednické smrti této nejstarší známé české ženy. Jinak se ale musím přiznat, že to je samozřejmě smutné, protože my jinak na Tetíně máme poměrně bohatý kulturní život, a o to jsme všichni v současné době ochuzeni. Snad se vše zase co nejdříve vrátí do normálu….

Jste také předseda spolku Svatá Ludmila. Jak vznikla tato aktivita?

Nápad vytvořit projekt, který by připomínal odkaz sv. Ludmily, jsme vymysleli s několika přáteli u nás na Tetíně. Dávalo nám smysl vytvořit něco, co by uctilo památku této vzácné ženy a zároveň jsme chtěli právě Tetín, toto lehce pozapomenuté místo, vyvést zpoza prahu zapomnění. No a to 1100leté výročí mučednické smrti sv. Ludmily bylo skvělým impulsem. Zkrátka jako starosta jsem tuto příležitost nemohl ponechat bez povšimnutí, byla to má povinnost.  A protože jsme si uvědomili, že sv. Ludmila Tetín významně přesahuje, založili jsme spolek Svatá Ludmila 1100 let, který připomíná tuto skvělou ženu během posledních pět let celé české i evropské společnosti. Spolek řídí oslavy Roku sv. Ludmily, jehož součástí je Národní pouť na Tetín 18. září. Tak všichni přijeďte (smích)

Co pro vás Svatá Ludmila znamená?

To je dost osobní otázka …. O sv. Ludmile jsem měl povědomí již od dětství, protože mě zajímala historie. Bližší vztah jsem k ní našel později, kdy jsem v 18 letech přijal křest a začal navštěvovat kostely na Tetíně intenzivněji. No a na Tetíně prostě Ludmilu s trochou nadsázky potkat musíte. Sv. Ludmila je pro mne především symbolem silné ženy, matky, babičky a panovnice. Byla to bezesporu žena, která si zaslouží pozornost dnešních lidí.

Jak velké problémy vám ve všech vašich činnostech nadělal Covid-19?

Jako starosta obce Tetín mohu říct, že pokračujeme v intenzivním investování mimo jiné i z důvodu přípravy výročí. Fungujeme provozně dál, jak jen to jde. V září 2020 jsme nakonec stihli uspořádat Svatoludmilskou pouť, v létě jsme slavnostně otevřeli revitalizovanou nádrž na návsi, v červnu 2020 jsme otevřeli rekonstruované Tetínské muzeum. Další společenský život je ale zcela stejně, jako ve zbytku země, paralyzován. Co se týče podnikání, tak pandemie koronaviru přinesla jistá omezení, především pro naše zaměstnance a jejich rodiny, ale naštěstí to zatím nemělo výrazný vliv na samotnou činnost firem v naší holdingové skupině. Takže si stojíme dobře. Problém by ale samozřejmě byl, kdyby vláda spotřebovala všechny peníze na svůj provoz a zastavily se investice a tím by se krize jen prohloubila.

Kdybyste si mohl tipnout. Přijede sám Svatý Otec na oslavy Svaté Ludmily na Tetín? Jaké místo byste mu nejraději ukázal?

Pozvání na Národní pouť na Tetín doručilo Svatému otci několik předních politiků z Česka i otec kardinál Duka. Jsem v tom ale trochu skeptický, protože papež František je předně dost nemocen, a navíc nejsme zemí, která by měla existenční problémy… Byl bych ale samozřejmě nesmírně poctěn a potěšen, kdyby papež František přijel na Tetín a oslavil s námi toto významné výročí v dějinách naší země. A jaké místo bych mu nejraději ukázal? Asi podle toho, kolik by měl času … Určitě ale to, které je spjato se sv. Ludmilou. (smích) Heliport bychom určitě připravili.

Je nějaký obor činnosti, který by vás lákal a chtěl byste se do něho v budoucnu pustit? 

Kromě v témat, jak zlepšit za pomoci digitalizace život v naší zemi, bych pak rád posílil naše aktivity v Africe při ochraně vodních zdrojů. Již nyní tam pro Člověka v tísni provozujeme systém monitoringu studní a chtěli bychom to rozšířit. A navíc jsem se konečně stal dědečkem (smích), takže čekám na další vnoučata, abych je mohl naučit nějaké dědečkovské lumpárny.

Děkuji za rozhovor. 

Foto: archiv Martina Hrdličku