S koncem října skončily také odklady splátek úvěrů v souvislosti s koronavirovou pandemií, které banky poskytly svým klientům podle Zákona o odkladech nebo dobrovolně ještě před tímto zákonem.

Listopad tak byl prvním měsícem po ukončení odkladů, kdy se klienti měli vrátit ke svému řádnému splácení. Je proto zajímavé sledovat vývoj nevýkonných (ohrožených) úvěrů. Odrazovým můstkem jsou tedy hodnoty k 31.10.2020. Pokud klienti splácet nezačali, hodnoty budou růst.

Nevýkonné úvěry jako podíl v % k sumě úvěrů k 31.11.2020 – červeně spotřební úvěry domácností, modře nefinanční podniky, žlutě hypoteční úvěry domácností

                                                                              Zdroj: statistika ČNB

Je zajímavé, že po celý koronavirový rok 2020 nevýkonné úvěry spíše stagnovaly. To lze přičítat vládní pomoci, odkladům splátek a také tomu, že podniky i domácnosti spoléhaly na svou finanční rezervu.

Srovnání října a listopadu vychází takto:

  • Podniky – říjen 3,46 procenta, listopad 3,83 procenta
  • Domácnosti: hypoteční úvěry – říjen 0,80 procenta, listopad 0,86 procenta
  • Domácnosti: spotřebitelské úvěry – říjen 4,17 procenta, listopad 4,76 procenta

Přestože v listopadu došlo k určitému zhoršení, stále je podíl nevýkonných úvěrů historicky na velmi nízkých hodnotách. U hypotečních úvěrů byl říjen se svými 0,80 procenty nejnižší v historii.

To, že nedošlo k výraznějšímu zhoršení lze přičítat i tomu, že banky slíbily, že se ke klientům, kteří se v souvislosti s koronavirovou pandemií obrátí na banku s žádostí o řešení své situace i po skončení zákonného moratoria, budou chovat vstřícně a kde to bude jenom trochu možné, dohodnou se na další restrukturalizaci. Tento slib také splnily.

VLADIMÍR STAŇURA, hlavní poradce ČBA

Foto: pixabay.com

Zdroj: ČBA