Česká advokátní komora s rozhořčením odmítá, že by od ní unikly informace v kauze soudce Zdeňka Sováka.

„Zmínku o České advokátní komoře v souvislosti s únikem informací ze spisů v tzv. kauze Sovák příliš nechápeme, ale jednoznačně tvrdíme, že z České advokátní komory nikdy nic v souvislosti s probíhajícími trestními řízeními neuniklo!“, sdělila Ekonomickému deníku tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková. Z možného úniku Komoru nepřímo obvinila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Kauzu úniků informací ze zahájeného trestního řízení včetně přepisu odposlechů do médií odstartovalo obvinění ministryně spravedlnosti Marie Benešové na adresu Bradáčové, že za úniky mohou orgány činné v trestním řízení. Bradáčová v odpovědi ministryni uvedla, že pražské vrchní státní zastupitelství po provedeném šetření odmítlo, že by státní zástupci či policisté poskytli novinářům informace z trestního řízení soudce Zdeňka Sováka. Zmínila, že všechny medializované informace jsou obsažené ve sdělení obvinění. Napsala, že vrchní státní zastupitelství (VSZ) zahájilo šetření z vlastní iniciativy už 22. prosince – tedy předtím, než se na něj Benešová obrátila dopisem a než ministryně svá podezření předestřela médiím. „Provedené šetření vyloučilo, že by uveřejněné informace z trestního řízení či dokument z trestního spisu byly médiím poskytnuty kýmkoliv ze zástupců orgánů činných v trestním řízení,“ uvedla.

Šetření podle Bradáčové „jasně a srozumitelně“ prokázalo, že od orgánů činných v Sovákově trestní věci nedošlo k žádnému úniku nahrávek odposlechů či případně jejich přepisů. „S ohledem na meze dané povinnou mlčenlivostí lze konstatovat, že všechny medializované informace jsou obsaženy v usnesení o zahájení trestního stíhání, které bylo doručeno dne 5. 12. 2020 všem obviněným, ve dnech 5. až 6. 12. 2020 všem obhájcům, dne 8. 12. 2020 ministerstvu spravedlnosti a České advokátní komoře,“ zní pasáž, vůči níž se nyní Advokátní komora ostře ohradila.

Neveřejné údaje z trestního spisu se na veřejnosti objevily již v průběhu prvních dvou dní zásahu (sobota a neděle – 5. a 6. prosince 2020), přitom na Komoru bylo předmětné usnesení o zahájení trestního stíhání doručeno až 8. prosince 2020, což potvrzuje i tajemník ČAK Petr Čáp. „V ten den jsme se s usnesením seznámili a vzali jej na vědomí. Bez ohledu na zmíněnou časovou posloupnost platí, že z ČAK žádné informace neunikly a neunikají. Podobné jednání by bylo ostatně ze své podstaty alogické, tzn. v rozporu se zájmy advokátů – obhájců obviněných (vč. advokátního stavu jako takového) a v důsledku by bylo nepochybně kárně postižitelné,“ vysvětluje tajemník ČAK.

Že by byl únik informací z Ministerstva spravedlnosti jako dalšího místa, které Bradáčová uvedla, vylučuje i ono. „Nicméně celá záležitost je, i na popud paní ministryně, v šetření orgánů činných v TŘ. O tom, že únik informací nemohl být z MSp hovoří fakt, že informace se objevily (podle monitoringu tisku) už 5. prosince 2020, ale nám byly doručeny až 8. prosince,“ uvedl ve své vyjádřen pro EM Vladimír Řepka, tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení.

S výsledky šetření Bradáčová v tomto týdnu seznámila ministryni, která je však podle šéfky pražských žalobců odmítla akceptovat a Bradáčová replikovala, že ministryně „stále nedůvodně pouze na základě svých osobních dojmů trvá na obvinění orgánů činných v trestním řízení z úniku informací“. VSZ tuto reakci Benešové vyhodnotilo jako podnět k výkonu dohledu, a proto věc postoupí Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Benešová zastává názor, že vzhledem k rozsahu, míře detailu a vyznění předmětných informací „nelze jejich zveřejnění připsat na vrub aktivitě obhájců obviněných“. Uvedla také, že úniky informací z pražského VSZ nejsou ojedinělým jevem. Bradáčovou proto požádala o prověření informací a přijetí opatření, která by do budoucna únikům zabránila. Svůj dopis ministryně odeslala také nejvyššímu státnímu zástupci  Pavlu Zemanovi.

Soudce pražského vrchního soudu Sovák čelí obvinění z toho, že podle vyšetřovatelů ovlivňoval odvolací řízení a nerozhodoval nezávisle, spravedlivě a nestranně. Únikem informací ze Sovákovy kauzy se zabývá také Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to od poloviny loňského prosince.

Výzvu k vyvození osobní odpovědnosti zaslal Bradáčové i Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun. „Jeden z mnoha případů, které spolek Šalamoun monitoruje, je i případ dnes již našeho váženého kolegy a člena pana JUDr. Zdeňka Sováka. Ačkoliv se trestní řízení nachází (teprve) v procesní fázi přípravného řízení, jsme doslova zděšeni opakovaným masivním únikem informací vybraným novinářům, kdy zcela alibisticky (doslova lživě) a naprosto v rozporu s objektivním stavem věci, viníte z úniku informací advokáty, kterým však nahlédnutí do spisu a tedy mj. seznámení se s odposlechy v souladu s § 65 TřŘ nebylo umožněno.“ Spolek Šalamoun v tomto směru podal již dne 14.12.2020 podnět k prošetření ke Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Unikem se budou zabývat i poslanci. „Určitě to chci řešit buď na ústavně právním výboru nebo na podvýboru pro justici,“ sdělil EM předseda ÚPV Marek Benda. „Je to stálý problém, kterým se zabývala i sněmovna. Úniky v kauze Sovák považuji za poslední kapku.“

Foto: pixabay.com