Nejlépe se orientují v oblastech aktuálního dění, hospodářské politiky a Evropské unie. Myšlení v ekonomických souvislostech je důležitým požadavkem dnešní doby.

Vědomi jsou si toho i žáci středních škol, kteří se o ekonomická témata zajímají čím dál více. Svědčí o tom každoročně rostoucí účast v celostátní Ekonomické olympiádě pořádané Institutem ekonomického vzdělávání. Minulého ročníku se zúčastnilo na 19 000 středoškoláků, což je o čtvrtinu více než v roce předcházejícím. Vysoký zájem očekávají pořadatelé i letos.

Evropská unie oblíbeným tématem, makroekonomie a mikroekonomie zaostávají

Průměrná celorepubliková úspěšnost ve školních kolech olympiády byla čtyřicet jedna procent. Z rozsáhlého souboru témat středoškolákům nejlépe sednou oblasti zaměřené na aktuální ekonomické dění, hospodářskou politiku a Evropskou unii. Průměrná úspěšnost zde byla padesát procent. Velice dobře se orientují také v problematice členství České republiky v EU. Co se týče základních ekonomických ukazatelů, tak zhruba dvě třetiny účastníků zvládly správně určit aktuální míru inflace. Vývoj kurzu české koruny k euru znalo dokonce devadesát čtyři procent soutěžících. Naopak hůře si studenti vedou v otázkách týkajících se výše českého HDP, velikosti státního rozpočtu či vládního dluhu. Zde se úspěšnost pohybovala pouze mezi dvacet až třicet procent. Mezi méně oblíbené kategorie patří dlouhodobě mikroekonomie, kam spadají například tržní formy, antimonopolní politika a tržní selhání, a dále také makroekonomie zahrnující problematiku HDP, měnové politiky, nezaměstnanosti a ekonomického růstu.

Nejvíce znalostí prokázali středoškoláci z Prahy, nejméně z Karlovarského kraje

Z pohledu srovnání mezi kraji se nejvíce dařilo středoškolákům v Praze, kteří dosáhli průměrně čtyřicet pět procent úspěšnosti. Následovali žáci z krajů Pardubického (čtyřicet tři procent) a Jihomoravského (čtyřicet dva procent). Naopak nejhorších výsledků dosáhli studenti z Karlovarského (třicet sedm procent), Plzeňského (třicet osm procent) a Ústeckého (třicet devět procent) kraje. Nejvíce účastníků olympiády pocházelo z Prahy (deset procent) a Jihomoravského kraje (deset procent), nejméně z Karlovarského (tři procent) a Libereckého (čtyři procent) kraje.

Gymnázia porazila obchodní akademie

Co se týče srovnání podle druhů škol, tak nejlepších výsledků dosáhla gymnázia, jejichž žáci zvládli správně zodpovědět v průměru čtyřicet sedm procent otázek. Ukázala se tak drobná převaha nad středními odbornými školami. Účastníci z obchodních akademií úspěšně odpověděli průměrně na čtyřicet dva procent otázek, studenti středních průmyslových škol pak na čtyřicet procent.

Olympiáda pro studenty, akademie pro pedagogy

Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž, která zjišťuje znalosti středoškoláků z ekonomie a financí. „Naším cílem je seznamovat studenty se základními ekonomickými tématy a zároveň hledat a podporovat nové ekonomické talenty. Díky naší platformě vznikl třeba i speciální analytický tým, složený z účastníků olympiády, který se vyjadřuje k aktuálnímu dění i všeobecným ekonomickým tématům,“ doplnila Bacíková. Letos odstartuje již pátý ročník Ekonomické olympiády. Učitelé mohou své školy přihlásit do 20. listopadu 2020. Školní kola se uskuteční od 23. listopadu, vzhledem k aktuální situaci budou poprvé online. Institut ekonomického vzdělávání se však nezaměřuje na šíření povědomí o ekonomii pouze mezi studenty. Prostřednictvím INEV akademie vzděláváme učitele, kteří tak mohou prohlubovat své znalosti z oblasti ekonomie a následně je začlenit do výuky. Na prosinec ve spolupráci se zkušenými lektory připravili online kurzy zaměřené na finanční gramotnost.

MARTINA BACÍKOVÁ, ředitelka Institutu ekonomického vzdělávání a finalistka soutěže Manažer roku 2020

Foto+Zdroj: Media INEV