Až dvě třetiny všech odpadů v České republice pochází ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají docházet.

„Je proto nejvyšší čas začít se životním cyklem budov zabývat komplexně. Přemýšlet již při projektu nad následným provozem a jeho náklady, ale také nad budoucí demolicí a možností demoliční odpad znovu využít,“ řekla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

The Kendeda Building, Zdroj: Jonathan Hillyer

Jak přemýšlet o celém životním cyklu budovy již ve fázi jejího návrhu? Jak postavit budovu tak, aby ji bylo následně možné recyklovat? Jak přistupovat k udržitelnosti stavebních materiálů a konstrukcí? Odpovědi na tyto dotazy přinese tento týden další přednáška odborníků na cirkulární ekonomiku ve stavebnictví a materiály, kterou pořádá Česká rada pro šetrné budovy spolu s Centrem architektury a městského plánování v rámci úspěšné série Rethink Architecture. Cílem je inspirovat architekty a zároveň představit konkrétní řešení aplikovatelná v ČR tak, aby je mohli studenti i architekti jednoduše převzít do svých návrhů.

Jan Veisser a Jan Hora z ateliéru ORA představí, jak je v dnešní době nezbytné komplexně nahlížet na proces architektonického návrhu, výstavby a konce životního cyklu budovy. Principy šetrné demolice v praxi budou tématem přednášky Karla Fronka z firmy Skanska, recyklované materiály a metodiku hodnocení životního cyklu budovy (Life Cycle Assessment) zase Marie Nehasilová z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Součástí přednášky bude také virtuální prohlídka amerického projektu Kendeda Building, který se řadí mezi ekologicky nejvyspělejší budovy světa. Nejen že vyprodukuje více energie, než spotřebuje, ale také například zachytí a upraví dešťovou vodu pro všechny účely, včetně pití.

Přednášku věnovanou tentokráte materiálům sledujte on-line již ve čtvrtek 12. listopadu na https://www.campuj.online/ či na facebooku CAMP https://www.facebook.com/camppraha. Do diskuse se můžete také zapojit a položit dotazy buď prostřednictvím Slido.com s heslem #campujonline nebo na facebooku CAMP v přímo v komentářích. Jde již o čtvrtou přednášku z tohoto úspěšného cyklu. Ty předchozí se věnovaly tématům vody, energie a udržitelnosti jako celku.

Foto: Jonathan Hillyer

Zdroj: Hero And Outlaw