Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních
technologií Jaroslav Strouhal popisuje změny, ke kterým dojde v příštím roce
v digitalizaci státní správy.
Největším impulsem bude podle slov Jaroslava Strouhala zprovoznění takzvaného
Bank ID. Zcela nového systému, který propojí státní a komerční sektor.
Více se dozvíte v rozhovoru, který vznikl ve spolupráci s vysokou školou NEWTON
College. Aktuální videorozhovory na ekonomická témata budeme přinášet pravidelně
každý pátek.