Dalším hostem NEWTON TV je Hana Kordová Marvanová. Česká disidentka, která
byla v letech 1988 a 1989 několik měsíců vězněna. Po roce 1989 vstoupila do
politiky. Byla několikrát zvolena do Poslanecké sněmovny, v roce 2002 se dokonce
stala její místopředsedkyní. Krátce působila i jako náměstkyně ministryně
spravedlnosti. V současné době je Hana Kordová Marvanová radní hlavního města
Prahy.

V rozhovoru s Markem Vítkem, který vznikl na půdě NEWTON College, odmítá
srovnávání boje za svobodu v roce 1989 se současným bojem proti čínskému viru.
Marvanová mluví také o Muzeu totalitních režimů, jehož vznik iniciovala, a které
v letošním roce zahájilo činnost.