Počet nových insolvenčních návrhů v Česku v září činil 2442. Ve srovnání se srpnem šlo o více než jedenáctiprocentní nárůst, zároveň se jedná o nejvyšší hodnotu od letošního března. Vývoj však lze i přesto označit za poměrně příznivý.

Nenaplnily se totiž obavy ze skokového nárůstu počtu nových insolvenčních návrhů ve chvíli, kdy věřitelé se začátkem září znovu získají dočasně pozastavenou možnost podat věřitelský insolvenční návrh. „Insolvenčních návrhů v září přibylo hlavně kvůli sezónnosti. Lidé si letos vzhledem k okolnostem vybírali dovolenou častěji na sklonku léta. K řešení vlastní finanční situace se tak začali vracet až v září. Nárůst byl patrný zejména ve druhé polovině měsíce, kdy bylo podáváno v průměru 124 nových návrhů denně,“ popisuje Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, která vyvíjí a dodává IT řešení pro insolvenční správce a zabývá se i jejich odborným vzděláváním.

Že se na poli insolvencí zatím navzdory hospodářskému propadu neděje nic mimořádného, potvrzuje také srovnání s loňským rokem. Počet nových insolvenčních návrhů se letos v září meziročně snížil o téměř třicet procent. Lidí v potížích však může být podle Valáška ve skutečnosti více, jen se na ně dosud vztahovala vládní ochranná opatření. „Na konci října padne moratorium na splátky úvěrů a splácet povinně tak znovu začnou i ti, kteří původně požádali svoji banku o odklad,“ popisuje. Na počtu nových insolvenčních návrhů se však podle něj postupné ukončování podpůrných opatření projeví až s odstupem času. Lidé se nejdříve pokusí svoji situaci vyřešit refinancováním stávajících úvěrů či půjčováním dalších peněz, až pak sáhnou k sepsání insolvenčního návrhu. Ve výrazně větším počtu by k tomu mohlo docházet v období za zhruba půl roku až rok.

Totéž se týká i firem. V září bylo letos poprvé podáno více než sto nových insolvenčních návrhů na právnické osoby, konkrétně sto osm. Ve srovnání s předchozím měsícem šlo o více než padesátiprocentní nárůst, meziročně je však počet srovnatelný. „Často jsou vidět insolvenční návrhy sepsané zaměstnanci kvůli dlužným mzdám,“ přibližuje Valášek.

Pokud nedojde ke zlepšení epidemiologické situace, bude insolvenčních návrhů na fyzické i právnické osoby rychle přibývat v době, kdy se řada soudců, insolvenčních správců či odborných pracovníků v dluhových poradnách bude potýkat buď s nákazou samotnou, nebo v lepším případě s karanténou. „Za takových okolností by se mohla situace v oblasti vyřizování insolvenčních návrhů značně zkomplikovat. Řešení se ale nabízí – alespoň částečně upustit od lpění na osobním jednání v situacích, kdy lze za pomocí digitalizace a moderních technologií plnohodnotně komunikovat s klientem na dálku,“ říká výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008.

O tom, kam za stávajících podmínek oddlužení dál posunout a nakolik k tomu mohou přispět moderní technologie, jako jsou například nové elektronické formuláře pro insolvenční řízení, budou špičkoví řečníci z řad insolvenčních správců, soudců, advokátů, představitelů státní správy i legislativců mluvit na Konferenci Insolvence 2020. Program jejího již sedmého ročníku ovšem obsahuje i řadu dalších témat spojených s insolvencemi a insolvenčním právem. Mimo jiné bude řeč o postavení a povinnostech insolvenčního správce či o evropské směrnici o preventivní restruktutralizaci. Konference Insolvence 2020 se uskuteční v pátek 9. října 2020 v Praze. S ohledem na bezpečnost a na nová vládní nařízení však pořadatelé z Insolvence 2008 rozhodli o tom, že letos bude možné konferenci navštívit pouze online.

Foto: pixabay.com

Zdroj: PR PA RT NE RS Advisory Group s.r.o.