Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (UVDL ČR) rozumí vydání vládních opatření kvůli epidemii covidu-19, upozorňuje však, že v roce 2020 se segment lihovin propadne oproti loňskému roku o třicet pět až čtyřicet procent.

Výrobci tak přijdou o cca dvě miliardy korun na tržbách. Důvodem nejsou pouze opatření zavedená v HORECA systému kvůli koronavirové pandemii, ale také značný odliv turistů a zahraničních dělníků pracujících v ČR a výrazné zvýšení spotřební daně od 1. ledna 2020 (o 13,2 procenta), které lihoviny zdražily. UVDL vyzývá stát ke krokům pro záchranu odvětví, které má v České republice tradici a mimo jiné přináší do státní podklady osm miliard ročně ve formě spotřební daně a zaměstnává přímo dva a půl tisíce lidí a nepřímo dalších dvacet tisíc lidí v napojených dodavatelských organizacích.

Prodej veškerých alkoholických nápojů, tedy piva, vína i lihovin, se dle odhadu UVDL ČR propadne oproti loňskému roku minimálně o třicet procent, což bude mimo jiné znamenat propad příjmu ze spotřební daně do státního rozpočtu ve výši okolo čtyř miliard korun. „Vládní opatření jsou v této krizové situaci pochopitelná, nicméně je zapotřebí myslet i na budoucnost a zpětné oživení pozastavených sektorů ekonomiky. V jiných evropských státech, například v Německu či Rakousku, přistoupili na dočasné významné snížení daně z přidané hodnoty na všechen sortiment prodávaný v sektoru HORECA, či jiné úlevy v oblastech daňových nebo plateb sociálního pojištění,“ říká Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR a dodává, že zavedení takových opatření by značně pomohlo i České republice.

Uzavření HORECA segmentu má největší dopad na lihoviny, kterých se zde prodá přibližně padesát procent celkové spotřeby (např. u piva se jedná o přibližně třicet procent).  U lihovin došlo v důsledku koronavirových opatření k přesunu do maloobchodního segmentu přibližně deset až patnáct procent prodejů, přičemž celkový propad v tomto segmentu odhaduje UVDL ČR ve srovnání s rokem 2019 na třicet pět až čtyřicet procent. U jiných kategorií alkoholických nápojů je podíl prodeje v síti maloobchodních prodejen podstatně vyšší a tím jejich ztráty způsobené uzavřením barů a restaurací menší. „Přestože se spotřeba lihovin podílí na celkové spotřebě alkoholu v České republice jen ze dvacet sedm procent, podíl na celkovém výběru spotřební daně činí šedesát procent. To jednoznačně deklaruje znevýhodněnou pozici lihovin na českém trhu a ohrožuje to, vzhledem k nakumulování negativních prvků, naše přežití,“ komentuje situaci Vladimír Darebník.

Turisté vypijí v Česku čtvrtinu alkoholu

Z celkové spotřeby alkoholických nápojů v České republice vypijí čtvrtinu turisté a zahraniční dělníci pracující u nás. „Dle jasných statistických údajů se spotřeba alkoholu v prvním pololetí letošního roku snížila o dvacet pět procent, a to právě absencí turistů, ale i zahraničních dělníků pracujících v ČR. Těch zde v roce 2019 pracovalo okolo sedmi set tisíc, zatímco turistů zavítalo vloni do naší vlasti okolo jedenáct milionů a strávili u nás v průměru dva a půl dne,“ dodává Vladimír Darebník.

Odvětví lihovin zaměstnává v České republice přímo více než dva a půl tisíce lidí a nepřímo je na něj napojeno dalších okolo dvaceti tisíc pracovních míst dodavatelských organizací. V roce 2019 zaplatili ve formě spotřební daně více než osm miliard korun do státního rozpočtu. Další téměř půl miliardy korun zaplatí výrobci lihovin jako daň z příjmu.

Foto: pixabay.com

Zdroj: Allmedia4U s.r.o.