Guvernér České národní banky Jiří Rusnok očekává bezproblémový návrat ke splácení u dvou třetin až tři čtvrtin úvěrů, jejichž splácení bylo odloženo v rámci úvěrového moratoria.

Zároveň očekává mírný nárůst nesplácených úvěrů na zhruba pět až šest procent ze současných zhruba dvou až tří procent. To ale nepředstavuje žádný problém pro udržení stability českého finančního systému, řekl Rusnok v rozhovoru pro magazín Forbes. Guvernér dodal, že v moratoriu bylo řádově dvanáct až čtrnáct procent úvěrů.

„Navýšení nesplácených úvěrů bych očekával, to je pochopitelné, ale rozhodně neohrožující stabilitu bank,“ uvedl Rusnok.

Vláda schválila možnost odkladu splácení úvěrů a hypoték 1. dubna. Přerušeno je splácení úroků i jistiny. Pouze u úvěrů firem je pozastaveno splácení jistiny, úroky firmy platí dál. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlužuje o dobu, po kterou je splácení přerušeno. Banky k 25. září přijaly 401 223 žádostí o odklad splátek úvěrů. Z přijatých žádostí jich banky podle ČNB k 25. září schválily 358 936. Možnost odkladu končí 31. října.

Podle hlavního poradce České bankovní asociace (ČBA) Vladimíra Staňury se ke konci září ke splácení půjček vrátilo asi třicet tři procent dlužníků. V listopadu se tak k pravidelnému splácení půjček bude muset vrátit ještě asi 239 000 dlužníků, z celkového počtu dlužníků je to osm procent. Podle ČBA mají úvěr v České republice zhruba tři miliony lidí.

„V moratoriích bylo řádově dvanáct až čtrnáct procent úvěrů, více spotřebitelských, méně hypoték a podnikových. A já bych očekával, že návrat k normálnímu platebnímu rytmu bude bezproblémový u dvou třetin až tří čtvrtin z nich,“ uvedl guvernér. V problematičtějších kategoriích zůstane podle něj do pěti procent úvěrů.

„Bude to více než doposud, kdy to byly dvě až tři procenta, u spotřebitelských samozřejmě více, u hypoték méně. Ale do pěti šesti procent úvěrů nějakým způsobem klasifikovaných se vrátíme, což je něco, co při vybavenosti českých bank opravnými položkami, rezervami, kapitálem, nepředstavuje žádný problém pro finanční stabilitu,“ uvedl.

Největší podíl na podaných žádostech mají spotřebitelské úvěry, a to šedesát pět procent. Na hypotéky připadá dvacet šest procent žádostí, šest procent na odklady podniků a tři procenta jsou nezařazená.

ČTK