Stojí v čele české investiční společnosti, která se od svého založení v roce 2007 specializuje na zakládání, správu a administraci fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Nabízí zajímavé investiční příležitosti určené kvalifikovaným investorům.

Rozhovor s PAVLEM DOLEŽALEM, předsedou představenstva AVANT investiční společnosti, a.s.

Máte dvaceti tříletou letou praxi ve finančních institucích, a to zejména v oblasti bankovnictví a investic. Jak vzpomínáte na své začátky? Měl jste nějaký vzor investora?
Rád vzpomínám na lidi, které jsem poznal, a raději nepřemýšlím o tom, co všechno jsem neznal. Velkou výhodou pro všechny začátečníky byla skutečnost, že se bankovnictví a investiční fondy vyvíjely s námi, získávali jsme nové zkušenosti z nových situací. Klíčová byla adaptabilita, nasazení a důvěra, že to nějak zvládneme. Přiznám se, že žádné velké vzory nemám, obdivuji však konkrétní vlastnosti, rozhodnutí, nápady, investiční záměry, inspirují mě dílčí věci.

Fondy kvalifikovaných investorů jsou často kritizovány jako legální daňový únik, právě kvůli nižšímu zdanění oproti firmám. Jak byste charakterizoval fond kvalifikovaných investorů? Co je předpokladem pro takový fond?
Čas od času se objeví pichlavý názor, ale protože se zaměřuje na jednotlivé případy, nehraje roli pro celý segment fondů kvalifikovaných investorů. Ostatně fondy kvalifikovaných investorů mají stejné zdanění jako fondy kolektivního investování nebo penzijní fondy, ve své „kategorii“ tedy nevybočují. Daňové výhody fondů obecně podporují investování, tedy aby peníze neležely v bankách, ale aby podporovali růst ekonomiky. My například máme velký počet investičních fondů zaměřených na development bytů, díky struktuře fondu kvalifikovaných investorů mohli stovky lidí investovat do výstavby bytů určených pro stovky jiných lidí, kteří nyní v těchto bytech bydlí. Základním předpokladem fondu kvalifikovaných investorů je kvalitní investiční záměr, aby mohl oslovit investory.

Vaše investiční společnost AVANT se stala lídrem trhu. Máte představu, kolik fondů jste za svoji historii spravovali? Jaká byla vaše první investice?
Za čtrnáct let existence naší investiční společnosti jsme obhospodařovali nebo administrovali přes sto třicet investičních fondů. První investicí byl nákup zemědělské půdy, a když porovnám tehdejší ceny s dnešními, přál bych si mít v pracovně stroj času.

Nepotýkali jste se v začátcích s negativní odezvou vyvolanou kuponovou privatizací v devadesátých letech minulého století? Jak vlastně vy vidíte kuponovou privatizaci?
Ano, někdy si klienti vzpomenou na fondy z devadesátých let, ale všichni vnímají, že investiční fondy prošly v České republice očistnou evolucí. Osobně kuponovou privatizaci hodnotím velmi pozitivně, byl to zcela skvělý nápad zapojit celý národ, který rozhýbal „investování“ se všemi plusy a mínusy, které k tomu přirozeně patří.

Co je hlavní oblastí, do které se nejvíce investuje? Co je dnešním investičním trendem?
Největší část portfolia držíme v nemovitostech, což odpovídá celkovému pojetí našeho přístupu k investování, snažíme se o stabilní, dlouhodobé a bezpečné výnosy, nespekulujeme. Trendů v investování je mnoho, ale za nejvýznamnější v současnosti považuji očekávání.

V dnešní coronavirové epidemii se dostáváme do recese a krize nedozírných rozměrů. Jak se to podle vás odrazí na světové a české ekonomice?
Věřím, že tato krize bude kratší než obvyklá krize, protože důvody jsou neekonomické, navíc postihne určité segmenty podnikání významně, zatímco jiné jen okrajově. Připravenost politiků kvantitativně uvolňovat může pomoci k rychlejší obnově, sice za cenu prohlubujícího státního dluhu, ale mimořádná situace vyžaduje mimořádná opatření.

Co by měl podle vás dnes dělat investor? V médiích často kolují skvělé investiční trefy investorů, kdy v ČR jsou asi nejviditelnější úspěchy Daniela Křetínského. Může dnes investor konzervativně investovat, a přitom hodně vydělat?
Každý investor by měl zejména sbírat informace. Jedna „trefa“ nevyrovná deset ztrát u nikoho a konzervativní strategie nepřináší hodně výdělků. Naše investiční společnost se specializuje na zhodnocování majetku, stabilní a bezpečné výnosy. Popravdě: s námi nikdo nezbohatne, takové ambice nemáme, snažíme se hlavně o to, aby s námi nikdo neprodělal a vydělal nad inflaci.

Zpět k nemovitostem. Čím si vysvětlujete, že jsou nemovitosti tolik oblíbené. Je to vnímáním jako velmi bezpečné investice? Jak vidíte investici do zemědělské půdy?
Nemovitosti jsou aktivem starým tisíce let, udržují si stále svou hodnotu i přes krátkodobé možné výkyvy. Zemědělská půda je omezený statek, naše obživa a životní prostor, cena je stále pod úrovní EU, proto má i nadále potenciál, i když cena rostla neuvěřitelným tempem od roku 2014 do roku 2018.

Cena nemovitostí v Česku, zejména v metropoli zřejmě dosáhly cenového stropu. Odrazilo se to nějak ve vašich kalkulacích výnosů? Může dnešní krize s tímto trendem nějak výrazněji zatřást?
Cenový strop je jen pro aktuální patro, za určitý čas jste prostě na stropu druhého patra. Z dlouhodobého hlediska je to jen stagnace na lineární přímce nahoru. Proto se nato na našich kalkulacích neodrazilo, jen není třeba realizovat všechny projekty nyní. Podle našeho názoru se ceny nemovitostí budou po krizi rychle zvyšovat.

V čem spočívá správa aktiv? Kolik prostředků ve fondech spravujete? V čem je vaše výhoda oproti podílovým fondům nabízeným bankami?
Aktuálně spravujeme majetek v hodnotě přes třicet tři miliard korun a snažíme se jednoduše o to, aby rostl. Naše výhoda je v zapojení zakladatelů do správy fondu, např. developerů do nemovitostních fondů včetně jejich investování do fondu. Dáváme dohromady investory s investory, nestavíme na představách a plánech, ale na dlouholetých zkušenostech a úspěších.

Podle čeho vybíráte projekty, na které se fondy zaměří?  Vybíráte si projekty sami nebo se na vás podnikatelé s projekty obracejí sami?
Většina fondů vzniká na zakázku pro konkrétního zakladatele, který má projekt. Pokud nám projekt dává objektivně smysl a zakladatele vloží do fondu peníze, majetek, firmu, jsme připraveni na rozvoji fondu spolupracovat.

Kdyby před deseti lety přišel Elon Musk, že chce vyrábět elektromobily budoucnosti, ale dostatečně by se majetkově na projektu nepodílel, protože by jednoduše tolik peněz neměl, tak byste ho odmítli? Co české startupy?
Obávám se, že ano, a bylo by to z pohledu našeho přístupu k investování správné rozhodnutí. Start-upy v portfoliu máme také, rozhodně tyto možnosti nezavrhujeme, ale jsou určeny spíše pro specifický počet a charakter investorů, tedy nikoli pro veřejný fundraising.

Kolik je na trhu peněžních prostředků? Je podle vás dnes dostatek finanční likvidity?
Obecně lze říci, že peněz je dost, jenže největší podíl mají banky, které jsou opatrné a také drží a nakupují státní dluhopisy. Je přirozené, že se do všeho nehrnou, stejně jako my. Není třeba zainvestovat každý projekt.

Rozeznáte na první pohled, který projekt bude výnosný? Jak se vyrovnáváte se špatnou investicí? Přestože se snažíme vyhodnotit všechny plusy a mínusy na začátku, nelze dopředu predikovat celý vývoj investice. Zásadní je tak schopnost vyhodnotit v průběhu realizace projektu směr a zareagovat na něj, držet se kurzu, ale pragmaticky reagovat. Se špatnou investicí se vyrovnávám těžko, moc jich ale nebylo, každá je pak poučením a ochranou před dalšími chybami.

Jakým způsobem se udržuje investor v profesionální formě?
Forma v jakékoli činnosti se udržuje cvičením, resp. aktivitou, tedy v případě investování investováním, studiem parametrů, hodnot vývoje, trendů, výsledků atd.

Je nějaký obor, o kterém byste vůbec neuvažovali? Do čeho se nevyplatí investovat?
Žádný z našich fondů neinvestuje do cestovního ruchu, hotelnictví, restaurací, volnočasových aktivit, kultury. Je mi skutečně líto všech lidí ovlivněných pandemií COVID 19 tak přímo a razantně.

Stanovili jste si nějaký strop spravovaných prostředků? Stanovujete si u projektů finanční strop vaší investice?
Investiční limity máme definované na jednotlivé fondy (podíly na celkovém majetku fondu atd.), ale za firmu díky velkému počtu fondů a diverzifikaci v různých segmentech strop nemáme. Srovnatelné investiční společnosti z Německa či Švýcarska mají mnohem větší objemy spravovaného majetku, k těm se chceme přiblížit, ale postupně a udržitelně.

Jaká byla vaše nejlepší životní investice?
Doufám, že do vzdělání, a věřím, že do AVANTu a orné půdy.

Děkuji za rozhovor.

Foto 1: archiv Pavla Doležala