Podle statistik ČNB banky odložily splátky u téměř 359 tisíců úvěrů. Moratorium na splátky končí na konci října, nicméně řada klientů bank se již bezproblémově vrátila ke splácení.

Dvě třetiny Čechů si v tuto chvíli myslí, že by plošná možnost odkladu neměla být prodlužována, a to zejména z důvodu, že není dobré si zvykat na neplacení svých závazků a dluhy se mají platit. Necelá čtvrtina dotázaných uvedla, že v případě problémů se splácením je vhodnější individuální domluva. Banky jsou na individuální řešení potíží klientů připraveny.

Dle dostupných dat bank i ČNB (k 25.9 zde) bylo zažádáno o odklad u 401 tisíc úvěrů, banky schválily odklad u téměř 359 tisíců z nich. Odmítly tedy asi 10,5 procenta žádostí, zpravidla z důvodu formálních nedostatků v žádosti nebo proto, že byl klient k 26.3.2020 v prodlení se splácením delším než třicet dní (dle § 3 odst. 3 tzv. zákona o splátkovém moratoriu).

„Smyslem tohoto opatření bylo dát lidem, kteří to potřebují, dostatečný čas se nadechnout a stabilizovat svou finanční situaci ve chvíli, kdy nás zasáhl koronavirus a nikdo netušil, jak se promítne do ekonomiky, včetně financí domácností. V tuto chvíli běží poslední měsíc, po který klienti, kteří možnosti odkladu využili, nemusí splácet. Nicméně jak je vidět z aktuálních údajů bank, řada z nich se již ke splácení bez problémů vrátila,“ říká Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA.

Češi již další plošný odklad nechtějí

Od listopadu se již k pravidelným splátkám musí vrátit všichni úvěrovaní, neboť zákon dal plošně klientům možnost si splácení svých úvěrů u bank i nebankovních poskytovatelů (tzv. moratorium) odložit maximálně do konce října.

Z průzkumu ČBA vyplývá, že pouze třetina Čechů (především mladí do dvaceti šesti let) by moratorium na splátky prodloužila. Důvodem, který uvádějí, je skutečnost, že to pomůže dlužníkům, případně ekonomice (dvacet šest procent; sedm procent). Naopak dvě třetiny Čechů jsou toho názoru, že by plošná možnost odkladu již prodloužena být neměla. V třiceti jedna procentech proto, že dluhy se zkrátka mají platit a není dobré si zvykat na jejich neplacení. Na osm procent si myslí, že stávající odklad stačil, a dvacet tři procent je názoru, že v podobných případech je lepší, aby se klient domluvil s bankou individuálně.

„Banky své klienty dobře znají a jejich chování průběžně pečlivě monitorují a vyhodnocují. I ony v tuto chvíli vidí jako nejvhodnější postup komunikovat s těmi, kteří se dostanou se splátkami do potíží, na individuální bázi a najít pro ně řešení „na míru“. To ostatně vždy dělaly. Není v zájmu bank posílat klienty do exekucí. Platí, že zdravý klient = zdravá banka,“ vysvětluje Vladimír Staňura.

Klienti se postupně vrací ke splácení. Někteří i dříve, než plánovali

U zhruba 158 tisíců úvěrů si klienti odložili splácení pouze po dobu tří měsíců (resp. do 31. července). U 100 tisíc z nich, tedy asi dvou třetin, se klienti ke splácení bezproblémově vrátili a u dalších padesát osm tisíců úvěrů klienti využili možnosti si svůj odklad splátek prodloužit do 31. října.

Z celkového počtu odložených úvěrů (necelých 359 tisíc) se dle údajů bank ke konci září již klienti vrátili ke splácení u sto dvaceti tisíců. „Jde o klienty, kteří si splácení svých úvěrů odložili jenom o tři měsíce a pak také ty, kteří si své splátky odložili do konce října, ale v průběhu odkladu si to rozmysleli a začali se splácením dříve, než původně zamýšleli. Těch je zhruba dvacet tisíc,“ upřesňuje Vladimír Staňura.

Banky jsou připraveny na individuální řešení

V současnosti tedy zbývá ještě necelých 239 tisíc úvěrovaných lidí, kteří se vrátí do normálního režimu splátek v listopadu. Vzhledem k tomu, že v ČR je přes tři miliony lidí, kteří mají nějakou formu úvěru, se tady jedná o osm procent úvěrovaných klientů. „Je možné, že někteří se mohou dostat do potíží, ale rozhodně nemůže jít o „závratná“ procenta. Je jasné, že svoji roli může hrát další vlna koronaviru, ukončení programů vládní pomoci a vyšší nezaměstnanost. Ani tyto vlivy by však neměly mít na schopnost klientů bank splácet své závazky zásadní dopad,“ říká Vladimír Staňura.

Nicméně banky jsou na tuto situaci připraveny a disponují celou řadu nástrojů, jak v takové situaci postupovat. Některé banky již nyní například nabízejí snížení výše splátky přes internetové bankovnictví, jiné avizují vznik speciálních klientských programů, které mají klientům pomoci různými způsoby. „Naprosto podstatné ovšem je, aby se klienti v případě, že mají pocit, že své splátky nezvládnou, co nejdříve obrátili na svou banku a komunikovali s ní. Doporučit mohu také služby Poradny ve finanční tísni (www.financnitisen.cz), kde s finančními problémy lidem bezplatně pomáhají profesionálové,“ uzavírá Vladimír Staňura.

Foto: pixabay.com

Zdroj: ČBA