Na konci druhého čtvrtletí 2020, dosáhla v České republice podle poradenské společnosti JLL celková nabídka průmyslových nemovitostí třídy A (vlastněná developery a investory) 8.82 milionu metrů čtverečních.

Dokončeno bylo přibližně 219 600 metrů čtverečních v rámci sedmnácti průmyslových parků po celé zemi, což ukazuje na největší objem dokončených ploch od čtvrtého čtvrtletí roku 2017.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o navýšení o šestnáct procent a meziročně dokonce o třicet šest procent. Pokud se podíváme na čísla za celý první půlrok 2020, vidíme, že celková nově vystavená plocha 409 000 metrů čtverečních meziročně vzrostla o třicet procent a dosáhla tak nejvyšší výměry v prvním pololetí od roku 2009.

„Zatímco měsíc květen byl z hlediska dopadů vládních opatření na ochranu proti koronaviru nejcitelnější, na trh průmyslových nemovitostí tato opatření neměla velký vliv, protože jsme zaznamenali výrazně vyšší aktivitu a poptávku po pronájmech prostor než v předchozím čtvrtletí,“ vysvětluje James Fitzgerald, senior konzultant v oddělení industriálních nemovitostí JLL.

Za druhé čtvrtletí tohoto roku byla většina industriálních projektů dokončena v Praze a jejím okolí (dvacet sedm procent), následují Plzeňský kraj (dvacet tři procent) a Karlovarský kraj (čtrnáct procent).

Největší industriální haly dokončené v 1. pololetí 2020

Logistický park Region Výměra (m2) Pronajato
Panattoni Park Cheb II Karlovy Vary 29,900 100 procent
Týniště nad Orlicí Hradec Králové 22,000 100 procent
Prologis Park Prague-Úžice Okolí Prahy 21,300 0 procent

Zdroj: JLL, Industrial Research Forum, Q2/2020

V současné době je ve výstavbě 441 600 metrů čtverečních průmyslových prostor, z nichž 234 800 metrů čtverečních bude dokončeno ve třetím čtvrtletí 2020. Největším projektem, jehož výstavba byla zahájena v průběhu druhého čtvrtletí 2020, byla výstavba nové budovy o rozměru 30 900 metrů čtverečních ve zcela novém areálu CTPark Ostrava – Poruba, který je stavěn na spekulativní bázi, neboť v tuto chvíli nemá zajištěného nájemce. Podíl spekulativní výstavy tak stoupl na celkových čtyřicet dva procent.

Top 5 nových transakcí v 1. pololetí 2020 (bez opětovně prodloužených smluv)

 Projekt Nájemce Výměra (m2) Druh nájemce
CTParkBor Nezveřejněno 60,500 3PL – logistika
CTPark Praha West Nezveřejněno 14,500 3PL – logistika
Plzeň WestIndustrial Park Faurecia 12,400 Výroba
P3 Praha D11 DHL Solutions 10,500 3PL – logistika
P3 Praha D11 PetCenter 7,400 Distribuce

Poptávka

V průběhu prvního pololetí 2020 dosáhl objem všech podepsaných smluv 360 500 metrů čtverečních. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o nárůst o třináct procent a meziročně o čtrnáct procent. Zcela nově uzavřené nájmy tvoří výměru 191 500 metrů čtverečních, a to signalizuje ve čtvrtletím srovnání nárůst o sedmdesát šest procent, ale pokles o patnáct procent oproti předchozímu roku. Ve srovnání s pětiletým průměrem výsledků ve druhém čtvrtletí (254 800 metrů čtverečních) došlo u nově uzavřených smluv k poklesu o dvacet pět procent.

Nejaktivnějším regionem byla Praha a okolí, kde se realizovalo třicet sedm procent všech uzavřených nájmů. Plzeňský kraj naopak dominoval v kategorii nově uzavřených smluv se čtyřiceti sedmi procenty.

V průběhu prvního pololetí bylo celkově pronajato 678 200 metrů čtverečních ploch. Oproti předchozímu roku jsme zaznamenali pokles o třináct procent a nově uzavřené smlouvy zahrnovaly 300 400 metrů čtverečních, což znamenalo pokles dokonce o třicet sedm procent.

„Hlavním odvětvím, které dominovalo s celkovým podílem padesáti tří procentní poptávce po průmyslových a skladových prostorech během pandemie koronaviru, jsou logistické společnosti a velké e-shopy, jejichž služby ve druhém čtvrtletí prudce stouply. Následovaly výrobní společnosti s 37 procenty. Logistika si pronajala šedesát dva procent nových prostor a produkce dvacet osm procent,“ potvrzuje Fitzgerald.

Právě uvedené doplňuje Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE, která investuje přes své fondy právě do průmyslových nemovitostí: „Naše fondy zaznamenaly v době pandemie koronaviru zvýšené poptávky po skladování ze strany velkých logistický společností a ze segmentu e-commerce. Vzhledem ke stabilitě segmentu průmyslových nemovitostí připravuje naše skupina několik akvizic větších průmyslových parků. Myslím si, že ve druhé polovině roku se uskuteční transakce v zajímavých investičních objemech,“ komentuje Lubor Svoboda.

Neobsazenost průmyslových a skladových nemovitostí

Na konci druhého čtvrtletí roku 2020 dosáhla míra neobsazenosti 4,6 procenta, což vzhledem k dostavění velkého množství hal a hospodářskému útlumu ukazuje stabilitu a dobrou kondici průmyslového trhu v České republice. Pro porovnání, jde o velmi malý nárůst o dvacet dva bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí. Celkově je v současné době na trhu 404 800 metrů čtverečních moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování.

Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a jejím nejbližším okolí v druhém čtvrtletí 2020 dosahovala 2,3 procenta. Nejvyšší neobsazenost zaznamenal Ostravský region s 10,3 procenty a Ústecký kraj s 11,6 procenty. Zcela naplněné kapacity v moderních průmyslových areál nalezneme v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Karlových Varech a jižních Čechách.

„Vzhledem k nastalé situaci očekáváme zvolnění spekulativní výstavby v druhé polovině tohoto roku a na začátku roku 2021. Dále předpokládáme, že se v následujícím čtvrtletí bude zvyšovat trend předčasného vyjednávání o nových podmínkách stávajících nájmů a také, že pronajímatelé začnou nabízet novým zájemcům zajímavější podmínky pronájmu. Celkově je zřejmé, že v průběhu druhého čtvrtletí nebyl sektor průmyslových nemovitostí výraznou měrou zasažen pandemií koronaviru a dopady očekáváme spíše v druhé polovině letošního roku a dále,“ doplňuje Fitzgerald.

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí v České republice dosáhlo v Praze a okolí úrovně 4,25 – 4,75 eur/m2/měsíc. Mírné zvýšení nájemného jsme zaznamenali v Brně, kde se pohybuje v rozmezí 4,20 – 4.60 eur/m2/měsíc.

Foto: pixabay.com

Zdroj: PEPR Consulting s.r.o.