Průzkum provedený společností T-Mobile ve spolupráci s Microsoftem ukázal, že cloudové služby se stávají v českých firmách samozřejmostí.

Zaměstnanci podniků různých velikostí, působících v různých sektorech výroby a služeb dnes v naprosté většině (sedmdesát jedna procent) používají pro práci notebooky a stále více i smartphony (padesát sedm procent) se zabezpečeným přístupem k firemnímu e-mailu i dalším podnikovým systémům či aplikacím.

Aplikace provozované na vzdálených serverech, dostupné prostřednictvím internetového prohlížeče, používá pro práci s e-mailem a interními dokumenty plných 45 % zaměstnanců v dotazovaných firmách, dalších sedm procent pak přistupuje k aplikacím prostřednictvím virtuální pracovní plochy. Více než polovina (padesát sedm procent) manažerů oslovených firem zároveň uvádí, že by v ideálním případě chtěli pro práci s e-mailem, dokumenty i týmovou spolupráci využívat cloudové služby třetích stran v režimu PaaS (Platform-as-a-Service) nebo SaaS (Software-as-a-Service). Necelá třetina (třicet procent) podniků chce využívat kombinaci interně provozovaných služeb a cloudu a jen každý desátý podnik (jedenáct procent) se bude spoléhat jen na vlastní ICT infrastrukturu.

„Na výsledcích průzkumu jasně vidíme, že české firmy cloud intenzivně využívají a jsou připraveny vzdálenou formou využívat i další prvky podnikového IT prostředí. Firmy se přestávají obávat služeb veřejného cloudu, nebo kombinace privátních a veřejných cloudů. Manažeři si již uvědomují, že mít data uložená na svých serverech neznamená jejich větší bezpečnost a pochybnosti o efektivitě a zabezpečení cloudových prostředí postupně mizí,“ říká Michal Erlich z T-Mobile.

Služby veřejného cloudu dnes podle průzkumu v běžném provozu vyžívají více než dvě třetiny (šedesát osm procent) z dotazovaných firem, dalších jedenáct procent podniků je využívá pro speciální účely, jako je třeba testování. Žádný z dotazovaných manažerů neuvedl, že by jeho firma zkusila veřejný cloud používat, a následně zjistila, že jim tento druh služeb nevyhovuje. Při ukládání podnikových dat do cloudu požaduje padesát dva procent firem jejich fyzické umístění na území Evropské unie, dalších devět procent se spokojí s některou z demokratických zemí se zajištěnou vymahatelností mezinárodního práva. Pětina (dvacet procent) podniků vyžaduje umístění dat v ČR a jen o málo méně (osmnáct procent) firem se spokojí s garancí ochrany dat důvěryhodným poskytovatelem služeb a fyzické umístění svých dat nijak neřeší.

Zdroj: T-Mobile Czech Republic a.s.

Foto: pixabay.com