V Česku loni ubylo na pět desítek směnárníků, tedy lidí s povolením České národní banky provozovat směnárenskou činnost.

Jejich počet se ke konci roku snížil z 999 v roce 2018 na 952. Zhruba na polovinu klesl počet stížností klientů k ČNB, která na směnárny dohlíží. Za porušení zákona o směnárenské činnosti uložila ČNB pokuty za 2,73 milionu korun, což bylo meziročně zhruba o 100.000 korun víc. V několika případech dokonce odňala směnárnám povolení. Stojí to ve zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem, kterou ČNB předložila poslancům.

Loni skončilo svoji činnost osmdesát pět směnárníků, třicet osm jich naopak získalo povolení k činnosti. Nejvíc směnárníků v posledních pěti letech fungovalo ke konci roku 2017, kdy jich ČNB evidovala 1014. Klienti si loni stěžovali méně na praktiky směnáren. Centrální banka obdržela jen 174 podání, zatímco o rok dřív jich bylo 338.

Při svých kontrolách se banka loni zaměřila na dodržování nových pravidel, která platí od loňského 1. dubna. Klientům dávají mimo jiné právo odstoupit od směnárenského obchodu do tří hodin od jeho provedení. ČNB prověřila 173 pražských směnárenských provozů na turisticky nejvíc exponovaných místech, kde bylo vyšší riziko, že zákazník utrpí újmu. Zaměřila se na zákaz uveřejňování takzvaných VIP kurzů, tedy údajně výhodnějších kurzů pro zákazníka, a povinnost umožnit zákazníkovi odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do tří hodin od jeho provedení.

Kontroloři z ČNB zjistili, že provozovny čtyř směnárníků zveřejňovaly VIP kurzy vedle standardního kurzovního lístku a neumožňovaly storno směnárenského obchodu na žádost zákazníka. S jejich provozovateli pak ČNB zahájila správní řízení. V jednom případě fungovala směnárna bez povolení.

Na dodržování zákazu zveřejňování VIP kurzů se chce ČNB zaměřovat i nadále. Jedním z důvodů je riziko praní špinavých peněz touto cestou.

Za porušení zákona o směnárenské činnosti zahájila loni ČNB čtrnáct řízení. Ve všech případech uložila pokuty, a z toho ve dvou případech navíc odňala příslušné povolení.

Půlmilionové pokuty dostaly firmy Exclusive Change a CHIVAS INVEST za uveřejnění informace o nabídce výhodnějších směnných kurzů způsobem zaměnitelným s údaji o směnných kurzech uvedených na kurzovním lístku. Obě firmy poté přišly i o povolení. Banka ale trestala směnárny i podle dalších zákonů. Například za porušení zákona proti praní špinavých peněz padly tři pokuty v celkovém objemu 155.000 korun. Společnost PEMEX change, která také přišla o povolení, dostala pokutu 350.000 korun za porušení zákona o oběhu bankovek a mincí. Někteří její zaměstnanci neměli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování, které požaduje zákon.

ČTK