Pojistka odpovědnosti, lidově známá jako pojistka „na blbost“ je bezesporu celoroční jistota pro případy, kdy jsme my, nebo i členové naší domácnosti nepozorní a svou nedbalostí způsobíme škodu.  

Hned ze začátku je důležité zmínit, že zde hovoříme o pojištění běžného občanského života, nikoliv o pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli. Pozor na to. Určitě doporučuji neplést si to, jsou to dvě různá pojištění.

Jak takové situace mohou vypadat?

Nedopatřením strčíte do kamaráda a rozbijete mu tak jeho smartphone za 20 000 Kč, jako cyklista omylem způsobíte nehodu a někoho zraníte či vaše dítě rozbije míčem sousedovi okno. Na to vše je tu „pojistka na blbost.“

Kolik to stojí?

Blbost člověka se může pěkně prodražit. Těch příkladů a různých případů je tolik, že jen těžko všechny vyjmenovávat. Mezi nejčastější drobné škody patří rozbitý displej mobilního telefonu. Taková oprava stojí většinou v řádu jednotek tisíc. Můžeme se však dostat až do částek přesahujících miliony korun např. při trvalém poškození zdraví či velké majetkové újmě. Proto je dobré být na všechny tyto případy dobře pojištěn.

Co kryje pojistka „na blbost?“

Toto pojištění patří do běžného občanského života, nikoliv do zaměstnání. Vztahuje se tedy na újmu, kterou způsobíte vy svým jednáním, nebo třeba i provozem svého majetku. Když vytopíte souseda, ze střechy vašeho domu spadne taška na chodce na chodníku, váš pes někoho pokouše apod. Typické pojištění odpovědnosti v občanském životě potom kryje újmu způsobenou na zdraví nebo životě, škody způsobené na hmotných věcech a následné finanční škody.

Na co si dát pozor

Zde, více než kde jinde, je třeba dát si pozor na spoluúčast. Platit ze svého například třicet procent z částky jeden milion korun dokáže ohrozit rodinný rozpočet.

Škoda nesmí být způsobená na vašem majetku či majetku vaší blízké rodiny. Samozřejmě, nelze si nárokovat náklady na opravu, pokud si např. rozbijete telefon sami sobě. To samé platí i o blízkých rodinných příbuzných – děti, rodiče atp.

Nesmí se jednat o úmyslný čin, nebo čin pod vlivem alkoholu. Na tyto skutky se pojištění nevztahuje, jsou ve výlukách. Musí se skutečně jednat o nahodilou nedbalou událost.

S pojistkou neváhejte.  Zde platí, že to nejlevnější není zdaleka to nejlepší. Množství výluk, na co se pojištění nevztahuje, může narůstat s tím, čím levnější pojistka je. Vždycky je vhodné poradit se se svým poradcem, který zná různé typy pojistek, jejich výluk, a najde tak řešení přesně pro Vás.

Bc. Jakub Tomaštík, finanční poradce OVB

Sním o tom, že i dlouho poté co odejdu, moje práce bude dál pomáhat lidem. Narodil jsem se v Krušných horách a studoval na naší Univerzitě Severu. Miluji lidi, s radostí je poznávám, a proto jim i rád pomáhám. Neustále na sobě pracuji, myslím pozitivně, a i díky tomu si uvědomuji, a jsem za to nesmírně vděčný, že jsem mladý, zdravý a vzdělaný člověk. Proto vnitřně cítím, že mám celospolečenskou a životní zodpovědnost za to, abych lidem skutečně pomáhal.

Advertorial

Foto 1: archiv OVB Allfinanz, a.s.