Letošní akademický rok byl pro mnohé studenty i školy plný změn. Celosvětový průzkum The International Association of Universities (IAU) ukázal, že koronavirus zasáhl do chodu mnoha vzdělávacích institucí po celém světě.

Většina z nich využila technologií a výuku přenesla do online prostředí. Některé dočasně, jiné plánují s online režimem začít i nadcházející akademický rok a nejde jen o věhlasnou univerzitu Cambridge. Na mnoha školách však online studijní programy fungovaly i před krizí, a to nejen na vysokoškolské úrovni.

„Co se online studijních programů týče, mají studenti na výběr hned několik variant. Některé univerzity nabízejí částečně prezenční a částečně distanční programy, kdy studenti například začnou studovat online a v určité fázi přejdou na prezenční formu v zahraničí. Existují ale také programy, které jsou kompletně online. To se netýká jen vysokoškolských oborů, online lze totiž vystudovat i střední školu ať už v Americe, nebo Velké Británii,“ popisuje možnosti online studia Tomáš Jízdný zakladatel společnosti Education.cz.

Online jako dostupnější varianta zahraničního vzdělání i reakce na koronavirus

„Mnohé školy reagují přechodem na online studium na koronavirovou krizi, která velmi ovlivnila konec letošního akademického roku,“ dodává Jízdný. Studenti tak budou mít možnost studovat online v novém akademickém roce i na školách, kde doteď probíhala výuka běžně pouze prezenčně. „Pro studenty to může být dostupnější varianta, protože ušetří například za náklady na život v zahraničí. Některé online studijní programy jsou také celkově levnější než klasické školné na zahraničních univerzitách,“ říká Jízdný.

Americké univerzity pracují se třemi modely výuky

Každoročně je USA oblíbeným místem, kam odchází velká část českých studentů. I tady může být pro příští rok pro mnohé z nich řešením online forma studia. Aktuálně školy pracují se 3 variantami, a to prezenčním, hybridním a online studiem.

„Škola, která zvolí online studium, ale bohužel neumožní vstup mezinarodních studentů do země, v tom horším případě jim vláda pohrozí i deportací, jestliže už v USA jsou. Protože prezenční studium na mnoha školách hned začátkem akademického roku pravděpodobně probíhat nebude, univerzity se přiklání spíše k variantě hybridní výuky. Některé předměty tak budou vyučovat online a některé prezenčně. Tahle varianta je zatím z hlediska víz a vstupu do USA v pořádku. Pro americké univerzity jsou totiž zahraniční studenti důležitou součástí i ekonomicky,“ potvrzuje situaci na amerických univerzitách David Jízdný, absolvent univerzity Palm Beach Atlantic University na Floridě a konzultant společnosti Education.cz.

„Já jsem například přijatý na právnickou univerzitu v USA s tím, že by mi studium mělo začít na konci srpna. Škola pracuje s variantou hybridu, ale když se někdo rozhodne pro online studium tento semestr, tak mu bude, podle informací z univerzity, vyhověno,“ dodává.

Studenti mohou vystudovat online i střední školu

Online studium se ale netýká jen vysokoškoláků. Čeští studenti mají možnost začít online studijní program i během střední školy. Ve Velké Británii mají možnost studovat vybrané předměty samostatně nebo celý A-level program. V USA zase zakončují online program stejně jako studenti prezenčního studia tzv. High School Diploma. Obě varianty jsou tak po splnění všech podmínek standardně přijímané na zahraničních univerzitách.

„Naším cílem je dělat studium v zahraničí pro české studenty dostupnější. Exkluzivní partnerství se zahraničními školami a institucemi, které zastřešují online programy je tak logickým krokem,” popisuje Tomáš Jízdný. „Online studium je pro studenty dostupnější nejen v krizové situaci spojené s šířením koronaviru, ale může být pro některé studenty přijatelnější variantou i v případě, že z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou na delší dobu opustit Českou republiku,“ komentuje Tomáš Jízdný. „Získat během studia střední školy tak mohou i dva diplomy, nemusí totiž přerušovat denní studium na české střední škole a online mohou studovat jako doplněk, který jim může pomoci u přijímacího řízení na zahraniční vysoké školy,“ dodává.

Ti, kteří se rozhodnou studovat kompletně střední školu online mohou volit i programy, kde budou mít stanovený rozvrh podle zvolených předmětů. Ve Velké Británii to pak vypadá tak, že se studují například tři až čtyři předměty úrovně A-level. Studenti v takovém případě mají okolo deset online hodin týdně, kdy jsou propojení přímo s vyučujícím. Potřebují jen internetové připojení. Tyhle interaktivní hodiny se pak obvykle zaznamenávají a studenti se k nim mohou libovolně vracet. Online studium je v rámci některých institucí také doplněno třeba prezentacemi a besedami s lidmi z praxe.

„Online studijní programy často ve Velké Británii volí studenti, kteří mají mnoho zájmů nebo jsou nadaní v nějakém konkrétním odvětví a potřebují flexibilnější přístup ke vzdělávání. Díky online výuce mají větší možnost si svůj čas plánovat a stíhají se tak plnohodnotně věnovat i svým koníčkům,“ vysvětluje Jízdný.

Studium, které otevře dveře i na zahraniční univerzitu

Certifikáty o úspěšném ukončení online studia akceptují také zahraniční vysoké školy. Předměty totiž mohou studenti absolvovat na úrovni tzv. A-level, která jim zajistí body při přijímacím řízení na vysoké školy v UK. Po absolvování jednotlivých kurzů získají potřebnou oficiální úroveň AQA A Level a budou se tak moci přihlásit ke studiu na univerzitě. Kurz mohou absolvovat oficiální zkouškou v průběhu dvou let a pro jeho zapsání nejsou vyžadovány žádné specifické podmínky. V Anglii je tento typ studia velmi oblíbený. Pro české studenty je to možnost, jak se dostat k dostupnějšímu zahraničnímu vzdělání.

V USA zase studenti v rámci online studia sbírají kredity za splněné předměty a při dokončení celého programu získají americký High school diploma. I v americkém systému si studenti mohou zvolit vyšší úroveň předmětů, tzv. AP (Advanced Placement).

Nostrifikace diplomů získaných online by se neměla lišit

„Co se uznávání zahraničních diplomů týče, funguje to úplně stejně jako kdyby v zahraničí studenti studovali denní studium. Pro úspěšné absolvování programu musí složit stejné závěrečné zkoušky. Získají tedy stejný diplom jako studenti denního studia a ten si potom mohou nechat v České republice nostrifikovat, aby mohli pokračovat na české vysoké školy. U online programů je ale ta výhoda, že denní studium na české střední škole nemusí ukončovat, mohou nastoupit ke studiu obou programů a přizpůsobit si tempo studia zahraničích kurzů svým možnostem,” vysvětluje Viktor Nyitray manažer obchodu ve společnosti Education.cz.

„Obecně nahlíží na online studijní programy MŠMT stejně jako na distanční formy vzdělávání v ČR. V případě středních škol žádají absolventi zahraniční školy příslušný úřad o nostrifikaci,“ dodává. Při nostrifikaci se porovnává především obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraničí, a to individuálně podle RVP v České republice. „To, že jde o online studijní program by na nostrifikaci vliv mít nemělo. Důraz je kladen především na obsah a rozsah studia v zahraničí. Úřad pak ale může nařídit nostrifikační zkoušku. Výhodnější režim uznávání je pak nastaven u zemí Evropské unie. U každého programu jde ale o individuální posouzení a případné doplnění nostrifikační zkoušky po návratu ze zahraničí. Online a prezenční forma by však na rozhodování vliv mít neměla,“ uzavírá Nyitray.

V budoucnu by neměla být nostrifikace nijak ohrožena online formou studia. Nicméně záleží, jak se k nostrifikaci online studia postaví příslušné orgány na středoškolské úrovni a české vysoké školy v případě uznávání vysokoškolských diplomů. U těch je třeba úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a transcript známek, ty pak posuzuje vysoká škola s obdobným oborem, který student vystudoval v zahraničí, případně přímo Ministerstvo školství, pokud na českých školách žádný takový obor není.

Foto: archiv Education.cz

Zdroj: Education.cz