Tři čtvrtiny lidí považovaly podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) na přelomu června a července platná opatření státu proti epidemii koronaviru za potřebná a účinná.

Pomoc vlády ekonomice byla potřebná i účinná podle názoru poloviny lidí. Výsledky průzkumu CVVM poskytlo ČTK.

V porovnání s předchozím květnovým průzkumem CVVM se snížil počet lidí, kteří platná opatření pokládali za účinná, a to z osmdesáti šesti procent na sedmdesát osm procent. Statisticky významněji se z třiceti tří procent na dvacet šest procent snížil počet těch, podle nichž pomoc státu ekonomice byla nedostatečná. Zdvojnásobil se z osmi procent naopak počet lidí, podle nichž stát pro podporu ekonomiky dělá „příliš mnoho,“ uvedlo CVVM. Názory na přiměřenost opatření a účinnou pomoc ekonomice se tak výrazněji nezměnily.

Dvě třetiny občanů (šedesát jedna procent) hodnotily podle aktuálního průzkumu jako přiměřené to, co stát udělal proti šíření koronaviru v prvních týdnech epidemie. Zhruba čtvrtina lidí (dvacet tři procent) je pokládala za přehnaná, třináct procent za nedostatečná.

Opatření na přelomu června a července pokládalo za přiměřená sedmdesát tři procent dotázaných, podle šestnácti procent byla nadbytečná a podle osmi procent nedostatečná. Za rozhodně účinná pokládalo opatření státu dvacet jedna procent dotázaných, za spíše účinná padesát sedm procent. Opačné názory mělo dohromady osmnáct procent respondentů, tedy zhruba pětina.

Pomoc ekonomice pokládala zhruba polovina dotázaných (čtyřicet devět procent) za přiměřenou, čtvrtina (dvacet šest procent) za příliš malou a šestina (šestnáct procent) za příliš velkou. Podobně zhruba polovina dotázaných (čtyřicet osm procent) považovala podporu ekonomiky za účinnou, přibližně dvě pětiny (třicet osm procent) za neúčinnou.

Hodnocení rozsahu a účinnosti opatření bylo výrazně podmíněno důvěrou k vládě, poznamenalo CVVM. Průzkum byl proveden od 20. června do 2. července, dotazováno bylo 1013 respondentů starších patnácti let.

ČTK