Banky podle statistik České národní banky k 26. červnu přijaly 372 000 žádostí o odklad splátek, schválily jich 332 000. O odklad splátek lze žádat do 31. října.

Od předchozího zveřejnění údajů k 19. červnu dostaly banky 9000 žádostí, z nichž 8500 schválily. ČTK to sdělil hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.

Podíl neschválených žádostí činil 10,8 procenta. Nadále platí, že ve většině případů odmítnutí šlo o nedostatky v žádosti, nebo o to, že žadatel byl v prodlení se svými splátkami déle než třicet dní.

Ze schválených žádostí se dvě třetiny případů týkaly spotřebitelských úvěrů. Asi čtvrtina žádostí byla u hypotečních úvěrů, zbytek připadal na úvěry podnikům a nezařazené.

Česká národní banka od počátku června na svém webu zveřejňuje data k odkladům splátek a úvěrům v programech COVID. Banky zveřejňují příslušná data s týdenní nebo měsíční frekvencí.

O odklad splátek mohou žádat dlužníci zasažení v souvislosti s koronavirem. Dlužník věřiteli skutečnost oznámí, důvody nemusí prokazovat. Splátky je možné odložit u úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. Splátky nelze odložit ani u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než třicet dnů.

ČTK