Restaurace, hospody, bufety a kavárny mají podle vládního plánu uvolňování opatření souvisejících s šířením koronaviru otevřít 11. května s obsluhou přes výdejní okénko, v provozu mohou být také venkovní zahrádky.

Vnitřní prostory by se pak měly otevřít o dva týdny později, tedy v pondělí 25. května.

Už od 1. května zároveň začne platit novela zákona, která vedle točeného piva podávaného v restauracích přeřazuje do nejnižší 10procentní sazby DPH služby s vysokým podílem lidské práce, u kterých snížení sazby daně umožňuje harmonizovaná evropská legislativa. Jde například o služby kadeřníků, opravy jízdních kol, oděvů či bot, úklid a mytí oken v domácnostech, domácí péči o děti, staré, nemocné či zdravotně postižené občany.

Do desetiprocentní sazby DPH byly od 1. 5. 2020 přeřazeny i některé druhy zboží, zejména pak dodání vody a její odvádění a čištění. Do této sazby daně byly přeřazeny také elektronické knihy a audioknihy, půjčování knih a omalovánky a mapy.

O definici kadeřníka se nikdy zásadní spory nevedly. Zato různé sazby u piva vyvolaly vlnu vášnivých debat. Tak si to zopakujme: Jídlo, nealko nápoje a točené pivo (bez ohledu na jeho stupňovitost) poskytované v rámci restaurační služby bude podléhat desetiprocentní sazbě DPH.

Pokud provozovatel nenaplní podmínky, které definují restaurační službu (typicky se jedná o stánky s rychlým občerstvením), bude u jídla a nealkoholických nápojů uplatňovat patnáctiprocentní sazbu DPH a u alkoholických nápojů včetně točeného piva základní sazbu 21 procent.

Možné komplikace mohou nastat v případech, kdy zákazník nebude konzumovat nápoj či jídlo v prostoru provozovatele a bude si jej chtít odnést s sebou. V tomto případě se nebude jednat o poskytnutí restaurační služby, ale o prodej výrobků či zboží a uplatní se, podobně jako v předchozím případě, sazba DPH 15 či 21 procent.

Cílem, který byl vládou prezentován, je zvýšit čisté marže podnikatelům, na které se nově vztahuje evidence tržeb, tedy EET.

Povinnost evidovat tržby byla však pozastavena na období nouzového stavu a další tři měsíce po jeho skončení. A to jak pro poplatníky, kteří již povinnost evidovat tržby mají, tak i na ty, kterým tato povinnost měla vzniknout od 1. 5. 2020. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset po tuto dobu evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Uvedený krok je zcela pragmatický, ostatně s ohledem na nouzový stav a nutnost uzavření provozoven ani není co evidovat. Zásadní otázkou tedy nebude „Být či nebýt“, ale „Tady nebo s sebou“.

MARTIN BORTLÍK, manažer daňových sporů Apogeo

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Pixabay

Foto 2: archiv Apogeo