Skupina Starteepo investora Františka Bostla spouští 1. června investiční fond s názvem Czegg Ventures, který bude zaměřený na české malé a střední podniky rodinného typu, a bude investovat do jejich akcií a dluhopisů.

Pro své investice bude využívat stávající tržní platformy pražské burzy jako akciový trh Start nebo dluhopisový Free Market. Fond cílí na roční výnos 7 až 8 procent.

Czegg Ventures má zájem podpořit firmy tvrdě zasažené koronavirem, který z mnohých i kapitálově silných vysál rozvojové zdroje. Především tradiční výrobní podniky by měl zajímat jejich další růst a inovace, na které budou potřebovat jednorázový kapitál.

„Trh je nyní příležitostí nejen pro nás, ale také pro podniky, kterým chceme pomoci je využít,“ říká zakladatel a statutární ředitel fondu František Bostl. „Stát nás všechny každý den přesvědčuje, že si podnikatelé musí pomoci sami. A my tu jsme pro některé z nich.“

Pasivní investor v rodinných firmách

Fond je oproti běžným venture capital či private equity fondům atypický, většinou bude investovat do firem, kde se neočekává v dlouhodobém horizontu úplný exit zakladatelů. Ideální investicí je pro Czegg Ventures firma s obratem od 100 milionů korun a historií alespoň 10 let, kdy v rodině zůstává majorita a minoritní podíl se podstoupí novému investorovi.

„Naší ambicí není firmy řídit. Jsme pasivní investor, který přinese kapitál a ve firmě chce pak dlouhodobě zůstat a těžit z růstu její hodnoty či pobírat akciové dividendy nebo úroky z dluhopisů. Vždy půjdeme do minoritní pozice,“ říká Bostl. „Chceme za partnery schopné manažery. Otce zakladatele, kteří se svojí firmou stále dýchají.“

Firmy musejí na pražskou burzu

Díky svému zaměření získal fond jako historicky první a zatím jediný označení „powered by PX“ od Burzy cenných papírů Praha. Firmy v portfoliu fondu budou totiž nuceny vstoupit na některou z jejích tržních platforem, což jim přinese i nefinanční benefity. Především transparentnost, protože zainvestovaná firma bude muset splňovat minimální požadavky na reporting a informační otevřenost. To ve výsledku ocení nejen fond, ale i obchodní partneři v zahraničí, kde je vstup na burzu často brán jako nejvyšší meta v podnikání. V případě investic do malých a středních podniků jsou aktivní i jiné investiční či penzijní fondy, Czegg Ventures bude ale jediným takto specializovaným fondem.

„Naším cílem je dané podniky najít, připravit transakci a s fondem se postarat o 20 až 50 procent vydávané emise akcií či dluhopisů. Očekáváme, že do jednoho emitenta budeme sami investovat 25 až 50 milionů korun. Cílem je postupně podpořit 20 až 30 firem jednou miliardou korun z našeho fondu. Burza samotná ale těmto firmám může přinést násobně více kapitálu. V poměru k nám až pětinásobně,” říká Bostl.

Zájemce o investice do fondu bude čekat pořadník

Fond bude cílit na čistý výnos 7 až 8 procent ročně a minimální investice do něj bude startovat na částce 1 milion korun. Investoři by do fondu měli vstupovat s horizontem minimálně 5 let. Mezi investory patří například Jaroslav Palát z firmy Prabos plus, který do fondu investuje v první fázi více než 20 milionů korun.

„Prvních 100 milionů korun máme přislíbeno od investorů z našeho okolí, já sám jsem investorem s pořadovým číslem jedna. Letos chceme dosáhnout 200 milionů korun ve správě,“ uvádí Bostl.

Fundraising a vstup nových investorů bude podmíněn příležitostmi, které se v čase objeví. Zájemce o investici by tak měl čekat od ledna příštího roku pořadník. V případě, kdy bude mít fond připravenou novou investiční příležitost, budou investoři v pořadníku vyzváni ke vstupu do fondu. Jedná se o proces, který se nazývá „capital call“, a je běžně užívaný u venture capital či private equity fondů.