Situace kolem pandemie koronoviru se naštěstí, jak se zdá, chýlí ke svému zdárnému konci! Česká republika i díky zodpovědnému přístupu a toleranci každého z nás dokázala zkrátit dobu nouzového stavu.

A možná, že jednou budeme vyprávět svým vnoučatům, kterak jsme v roce 2020 zachraňovali životy z pohodlí domova a internetu (tady chci vyjádřit respekt všem lidem, kteří trávili celý nouzový stav v bytech). S rétorikou uvolňovaní se však pojí i varovné signály ohledně druhé vlny a skloňování takzvaného promořování.

Koncem února a začátkem března se na mě začali obracet klienti s dotazy, zdali jejich pojištění osob dokáže krýt i zdravotní komplikace způsobené virem Covid 19. A já pro ně měl dobrou zprávu. Pakliže nemají ve svých smlouvách jen úrazová pojištění, ale zároveň i tzv. nemocenská, bude pojišťovna, zejména u pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti při překročení sjednané karenční doby plnit. Chápu, že pro neznalé je pojem zdravotní a úrazové pojištění trochu složitý. Každý přeci máme nějaké „životko“ a očekáváme, že za to, co platíme, jsme dobře kryti. A právě nyní je ta nejvhodnější doba zjistit, zdali smlouva stále splňuje naše požadavky ohledně plnění, které v době sjednávání mohly být odlišné než dnes. To, že platíte vysoké měsíční pojistné totiž neznamená, že jste kvalitně pojištěni.

Vyjmenujme si tři základní typy pojištění osob. Před patnácti a více lety byly velmi oblíbené úrazové pojištění. Bylo to pochopitelné. Byly levné! Z hlediska pojistných statistik se nejčastěji vyplácí úrazy s krátkou dobou léčení. Takže když klient nahlásil řeznou ránu nebo vyvrtnutý kotník, vyzkoušel si na vlastní kůži, že smlouva funguje. Jak ale svým názvem tento typ pojištění napovídá, tato smlouva kryje pouze úrazy. Jenže, 95 procent invalidit a 85 procent dlouhodobých pracovních neschopností (léčba nad 3 měsíce) jsou způsobené nemocemi. Tudíž problémy s pohybovým aparátem (záda, klouby atd…), jakékoliv závažné onemocnění, nebo dokonce jen úraz, který nesplňuje klasifikaci úrazu (stal se následkem nemoci, či zdravotní indispozicí jako je např. omdlení, nebo člověk přecenil své síly při zvedání těžké věci a zpřetrhal si vlastní vinou vazy či pochroumal záda atd…). Obecně řečeno, chybí-li u pojistné události tzv. nahodilost, která definuje pojistnou metodiku úrazu, je případné plnění z podstaty úrazového pojištění vyloučené. Když člověk onemocnění – například právě koronovirem – nazývají to pojišťovny tzv. děj. Žádné podvrknutí, pád, ani náraz. Zkrátka jste onemocněli a žádná zevní násilná protisíla, nebo náhodné spadnutí za to nemůže.

Další typ pojištění osob měl svá nejlepší léta od první dekády nového tisíciletí do cca roku 2015. Investiční životní pojištění. Jedná se o smlouvu, kde můžete být pojištění na úraz i nemoc a zároveň investovat své peníze dle vámi zvolené investiční strategie. Lidé měli rádi jeho univerzálnost. Využívali ho jako dlouhodobé investování primárně určené k důchodovému věku. Oproti doplňkovému penzijnímu spoření se státním příspěvkem (DPS) to mělo dvě výhody. Po splacení počátečních nákladů jste měli v průběhu trvání smlouvy neomezený přístup ke svým penězům a zároveň jste si mohli tzv. životní část (investice volných prostředků + pojištění pro případ úmrtí) dávat do daní jako odečitatelnou položku, což se chápalo jako kompenzace vstupních poplatků. Tento balíček výhod se však od roku 2015 rozdělil a klient si musel vybrat. Buď dál budu vést pojistné jako odečitatelnou položku, nebo si budu moci ze smlouvy vybírat. Spousta klientů platí několik set až tisíc korun do IŽP v domnění, že tam mají všechno s ohledem na pravidelnou platbu… Ale sami jsou někdy překvapení, když zjistí, že ve smlouvě mají minimální částku pro případ smrti a zbytek jde na dlouhodobou investici.  S upraveným Doplňkovým penzijním spořením, které v té době snížilo minimální výstupní věk 60. narozeninami klienta, se všeobecně zájem klientů o smlouvy IŽP vytratil. To ale neznamená, že by IŽP neumělo pojistit. Naopak tato pojištění obsahují široké spektrum krytí! Pojišťovny si však postupně začaly uvědomovat, že klient od své pojistné smlouvy očekává zejména pojištění.

Proto postupem času snižovaly minimální částky nutné k investici a ejhle – vzniklo tzv. rizikové životní pojištění. Obecný název na první signální říká, že tady jde primárně o krytí rizik. Ty dělíme na pojištění životní (neboli pojištění pro případ úmrtí), zdravotní, invalidní, úrazová a dokonce i tzv. neživotní (pojištění odpovědnosti z běžného života i vůči zaměstnavateli, cestovní pojištění atd…).  Pomineme-li dříve probraná úrazová pojištění, která řešila trvalé následky úrazu, hospitalizace úrazem a denní odškodnění za nezbytnou dobu léčení úrazu. Vidíme, že aktuální koronovirus se týká prakticky všech zbylých oblastí. Odborníci varují před návratem pandemie, veřejně se hovoří o promořování, případně o tom, že COVID 19 tu s námi bude na věčné časy.

Tyto indicie mi říkají, že je velice reálné, že číslo nakažených se zvýší a zůstává otázka, jak dlouho se konkrétní osoba bude léčit. Proto není od věci poradit se s odborníkem nad připojištěním pro případ pracovní neschopnosti, hospitalizace, invalidity a v neposlední řadě i úmrtí. Všechna tato rizika však musí splňovat zásadní podmínku: kryjí jak úraz, tak i nemoc. Takřka všechny pojišťovny ČR v poměrně krátkém čase informovaly své klienty i veřejnost, že jsou na případné krytí škod vzniklých prakticky jakýmkoliv virem, epidemií i pandemií připraveni. A dokonce dokázaly započítat do karenční doby karanténu, při které „zdravý“ klient nemohl vykonávat pracovní činnost, avšak za podmínky, že se nákaza virem následně potvrdila.

U ostatních připojištění pro případ jakéhokoliv stupně invalidity a úmrtí jsou neoddiskutovatelným důkazem k plnění podklady od státu (potvrzení ID, úmrtní list). Jiná omezení pojišťovny ve svých pojistných podmínkách prakticky nemají (u některých pojišťoven se do splnění čekací doby neplní záda, či záležitosti spojené s těhotenstvím). Co je důležité říci, tato připojištění fungují již řadu let a nevztahují se pouze na případ aktuální situace ale jakéhokoliv onemocnění obecně. Alespoň tak to platí v momentě, kdy píši tyto řádky.  Jak ovlivní aktuální situace pojistné podmínky pojišťoven a zejména jejich případné výluky v nových produktech, je však ve hvězdách. Proto je potřeba si při sjednávání pojištění pohlídat odstavce výluk. Tyto informace jsou veřejně dostupné na stránkách pojišťoven a každý kvalitní odborník vás na tato omezení zcela jistě upozorní. Neboť kvalitní pojištění je to, které má co nejméně výluk.

ŠTĚPÁN HAK, obchodní vedoucí OVB Allfinanz

Štěpán Hak o sobě

Pocházím a bydlím v malebném kraji Podzvičinska. Nedaleko rodiště nejznámějšího českého básníka K. J. Erbena, města Miletín. V oboru financí se pohybuji více než 10 let. Jednoho dne jsem se sám rozhodl, že je to pro mě správná cesta. A když je žák připraven, učitel se vždy najde. V mém případě se jednalo o takřka šedesátiletého, životními i podnikatelskými zkušenostmi vyzrálého pána, kterému jsem doma neřekl jinak než děda. Biologického jsem prakticky nikdy neměl. A ten mne provázel počátečním nízkým sebevědomím, nedůvěrou okolí a klopýtání o své chyby a zejména vnitřní mantinely. Často od svých klientů slyším větu: „Je vidět, že vás to baví“. A já s nimi musím souhlasit. Když nepracuji, věnuji se psaní scénářů a divadelních her, které pak přetváříme v divadelní představení se souborem prima lidí kolem miletínského pivovaru. Mám rád dobré jídlo, dobré filmy a pivo. A hlavně manželku a tříletou dcerku, se kterou žijeme právě z pohledu banky v nelukrativní lokalitě plné kopců, lesů a klidu. 

Foto 1: Pixabay

Foto 2: archiv OVB Allfinanz