Rozhovor s JAKUBEM ERBENEM, spolumajitelem Domova důchodců v Říčanech.

„Stát ani Středočeský kraj neposkytl našemu soukromému domovu důchodců vůbec žádnou pomoc. Vše jsme si museli zajistit sami, ocitli jsme se zcela mimo systém,“ říká Jakub Erben.

Jak snášejí klienti vašeho Domova pro seniory karanténu, která jim značně omezila prostor, ve kterém se mohou pohybovat?

Je to samozřejmě velmi těžké pro všechny. Hodně se mluví o nasazení personálu, ale pravdou je, že pro naše klienty je toto období rovněž velmi složité. Jejich průměrný věk je 85 let a už jen to, že opustili svoje domácí prostředí a nyní žijí v novém domově, je samo o sobě velmi těžké.

Nouzová opatření v našem domově jsme přijali již tři týdny předtím, než přišlo nedělní nařízení vlády. Personál se po celou dobu snaží naše klienty uklidňovat a vysvětlovat jim nastalou situaci, kterou zhoršuje i nemožnost návštěv příbuzných. Poté, co se objevily nákazy v jiných sociálních a zdravotnických zařízeních, začali naše opatření všichni příbuzní našich klientů chápat.  Na některých klientech se stres projevuje více, proto nechceme podcenit psychosomatiku. Snažíme se klienty ochránit před neustálým tlakem médií, který jim také způsobuje velký stres.

Ředitelé Domovů seniorů si stěžovali na nedostatečné zásobování rouškami a dalšími zdravotnickými pomůckami. Byl to i váš případ?

Bohužel ano, a tak jsme museli situaci řešit sami. Náš domov je soukromý, najednou se ocitl mimo systém a s pomocí na nás zapomněl jak stát, tak i Středočeský kraj. O to více bych chtěl poděkovat dobrovolníkům, kteří nás začali zásobovat rouškami. Náš kreativní ředitel dokonce vyvinul ochranný obličejový štít, vyrobený z kancelářské fólie. S nadsázkou od nás následně dostal pokyn pro vyčlenění deseti procent plochy našeho zařízení pro výrobu ochranných štítů, abychom mohli zásobovat i ostatní domovy seniorů. Trochu tím narážím na některá nesmyslná nařízení a doporučení vlády. Domovy seniorů jsou zpravidla vytížené na plnou kapacitu a představa vyčlenění desetiny lůžek pro případné infikované klienty nám přijde poněkud absurdní.

Jak se tedy Vašeho Domova pro seniory dotkla nová nařízení vlády? Budete je schopni splnit?

Jak jsem již zmiňoval, opatření jsme přijali sami již tři týdny před nařízením vlády. Například již téměř měsíc nepřijímáme nové klienty, abychom do našeho zařízení virus nezavlekli. Proto jsme i schopni vyčlenit desetiprocentní kapacitu. Od členů Asociace poskytovatelů sociálních služeb však víme, že mnohá zařízení některé pokyny vlády plnit nemohou.

Bude mít současná situace nějaké dopady na ekonomiku vašeho domova seniorů?

V současnosti vůbec neřešíme ekonomiku, ale především zdraví klientů a našich zaměstnanců. Dopady ale samozřejmě pociťujeme již nyní, ať už to jsou zvýšené náklady na desinfekční opatření, či personální náklady. Například jednorázové dezinfikování celého našeho objektu pomocí ozónových generátorů vyjde bezmála na sto tisíc korun. Veškeré ekonomické dopady budeme sčítat až po ukončení státem vyhlášených opatření.

Budete potřebovat nějakou podporu státu, která by vám pomohla přežít ekonomicky složité období?

Vzhledem k tomu, že nejsme v síti krajem dotovaných zařízení, určitě bychom jakoukoliv podporu uvítali.

Myslíte si, že se některá ze současných opatření uchytí v praxi a budou se používat i v době „po koronaviru“? Lze se vůbec ze současné krize nějak poučit do budoucna?

Tak to je samozřejmě velmi diskutované téma. Myslím, že obecně budou kladeny větší nároky na prevenci, s čímž souvisí především nutnost vytvořit větší zásobu hygienických prostředků a zdravotnického materiálu. Už teď je například také jasné, že už nebudeme moci vařit každý den z čerstvých surovin, ale budeme muset držet minimálně 14 – ti denní zásobu potravin, kterou budeme pravidelně obměňovat.

Děkuji za rozhovor.

Foto: archiv Jakuba Erbena