Vláda musí pomoci formou daňových prázdnin: zmrazit placení odvodů za zaměstnance, smysl dává také nulová sazba DPH.

Tuzemským restauracím hrozí v důsledku opatření proti šíření koronaviru extrémně vysoké ekonomické ztráty v řádu desítek miliard korun, které mohou zcela ochromit celý sektor. Restaurace jsou uzavřeny na základě rozhodnutí vlády od sobotního rána a mohou nyní pouze nabízet jídla a nápoje formou prodeje z výdejního místa nebo prostřednictvím donáškové služby. V první pracovní den (pondělí 16. 3.) jejich tržby v porovnání s běžným pracovní den poklesly na základě dotazování u provozovatelů restaurací cca o 90 procent.

Za měsíc může ztráta přesáhnout jedenáct miliard korun

Roční tržby restaurací se podle nedávné studie Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické pohybují na úrovni 153 miliard korun, každý měsíc tedy jde o 12,75 miliardy korun. Pokud by uzavření restaurací trvalo pouze do 24. března, jak platí nyní, pak hovoříme o přímé ztrátě v hodnotě cca 3,5 miliardy korun. Je ale velmi pravděpodobné, že se uzavření protáhne a ztráty budou výrazně narůstat. Když by trvalo měsíc, jde o 11,5 miliardy korun jen v přímých dopadech.

Rezervy max. na 6 týdnů

S každým dnem odstávky se situace restaurací bude zhoršovat. Provozovatelé samostatných hospod a restaurací, které nejsou součástí velkých a ekonomicky silných skupin, mají podle našich průzkumů finanční rezervy maximálně na dobu 6 týdnů. Po tomto období jim již hrozí fatální následky, řada z nich by již nemusela znovu otevřít. Máme velmi vážné obavy o to, aby sektor stravování v tuzemsku nepostihly nevratné změny a jeho faktická likvidace, včetně propuštění několika desítek tisíc osob. V řádu dnů, nikoliv týdnů.

PROZAMS proto po vládě požaduje, aby restauratérům pomohla formou daňových prázdnin. Základním opatřením by mělo být odpouštění plateb sociálního a zdravotního pojištění za jejich zaměstnance, a to nejméně za dobu uzavření provozoven a úlevy až do konce letošního roku. V rámci záchrany tohoto sektoru dáváme ke zvážení rovněž dočasné zařazení služeb pohostinských zařízení do nulové sazby daně z přidané hodnoty a případně osvobození sektoru od placení daně z příjmu v roce 2020, byť většina hospod letos zřejmě zisk nevykáže.

LINDA NEJEZCHLEBOVÁ, předsedkyně Sdružení pro zaměstnanecké stravování ProZAMS

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Pixabay

Foto 2: archiv ProZAMS