Šířící se koronavirus vede k tomu, že pracovníci zůstávají ve stále rostoucím počtu doma a nechodí do práce. To je pro firmy nepříjemná zpráva. Jak se s hrozící nákazou mohou alespoň částečně vyrovnat?

1) Nebojte se home office: Mnoho firem už kouzlo práce z domova dávno odhalilo a nechává své kancelářské pracovníky stále častěji pracovat ze svého bydliště. Přišly na to, že se lidé doma neflákají, a naopak pro ně home office znamená určité zpestření zaběhlého pracovního rytmu. Stihnou se více postarat o rodinu, neztrácejí tolik času na obědě nebo při klábosení s kolegy. Většina lidí, kteří jsou v současné době v karanténě, má jen lehký průběh nemoci a práci u počítače většinou zvládnou.

2) Porady na dálku: Stále více firem začíná pořádat porady prostřednictvím internetových hovorů a videokonferencí. „S nadsázkou lze říct, že některým firmám koronavirus pomůže urychlit digitalizací svých procesů. Právě porady na dálku jsou toho dobrým příkladem,“ říká Tomáš Surka, ředitel českého zastoupení personálně-poradenské společnosti Quanta. Technologie zajišťující internetové telefonování nebo videokonference jsou stále spolehlivější, a není důvod se jich obávat.

3) Omezte služební cesty: Některá jednání se však ani v budoucnu bez osobních setkání úplně neobejdou. Týká se to především obchodních jednání, kde je osobní kontakt žádoucí. Omezení služebních cest je však v současné chvíli dobrým preventivním opatřením, aby se nákaza nešířila. Samozřejmostí je dočasné zrušení cest do zemí, kde je koronavirus nejrozšířenější.

4) Společné akce odložte: Skupinové akce je nyní lepší neorganizovat. „Pokud firma měla v plánu teambuilding nebo podobná setkání větších skupin lidí, je lepší jejich termín přeplánovat na pozdější termín,“ uvádí Tomáš Surka. Týká se to také akcí, které firmy připravují pro své klienty.

5) Preventivní opatření: Interní komunikace ve firmách by se měla zaměřit na to, co dělá firma a také na tipy pro zaměstnance. Připomínat je vhodné preventivní hygienická opatření, doporučení ke zvýšené konzumaci ovoce a vitamínů. Na pracovištích by se měly objevit dezinfekční prostředky, technické zázemí, například rozvody vzduchotechniky, je vhodné nechat zkontrolovat a případně vyčistit.

Ve spolupráci s personálně-poradenskou společností Quanta

Foto: Pixabay