Nabízím jen stručný výčet zveřejněných následků letošních silvestrovských oslav napříč republikou. Nepublikovaných tragédií ale bude nepochybně více – těla mnoha uhynulých zvířata budou lidé postupně nacházet v nejbližších dnech.

Ale to už nebude možné jednoznačně říci, toto zvíře skonalo v důsledku stresu z nadměrného hluku při silvestrovských radovánkách „lidí“.

Nevím, jak vám, ale mně toto osobně velice vadí:

– osmileté dítě na Moravě popálené na hlavě od zábavní pyrotechniky,

– 10letý chlapec popálený v obličeji a na rukách od pyrotechniky, jejíž zbytky sbíral na Nový rok v ulicích Semil,

– 11letá dívka z Karviné, které petarda těžce poranila prsty na ruce a oči rovněž na Nový rok,

– 13leté dítě v Praze, kterému petarda poranila tvář,

– 14letý chlapec ze středních Čech bez ukazováčku utrženého volně prodejnou pyrotechnikou,

– uhynulé a těžce zraněné labutě v Praze, které – vylekané hřmotem dělbuchů na náplavce – nezvládly noční let a narazily do překážky,

– uhynulý kalous ušatý v ZOO Tábor, který se – polekaný petardami – utloukl o stěny voliéry už den před silvestrem,

– uhynulá kočka v útulku pro těžce nemocném psy a kočky, před nímž opilí sousedé z obce na Vyškovsku odpalovali pyrotechniku a vysmáli se prosbám majitelů útulku, aby s tím přestali,

– utržené ruce, případně články prstů a popáleniny amatérů v celé ČR,

– stovky tun odpadu z odpálené pyrotechniky, kterou musí obce na vlastní náklady likvidovat.

Z těch méně viditelných neblahých důsledků nekontrolovaného prodeje a používání tzv. zábavné pyrotechniky v ČR ale musím ještě uvést to, že do ovzduší se po odpálení světlic, rachejtlí, petard a dalších třaskavin dostává značné množství nebezpečných látek: konkrétně narůstají koncentrace oxidu uhličitého, oxidů síry a oxidů dusíku (tedy zplodiny hoření) a také těžké kovy, které se používají k barvení světelných efektů. Tyto nebezpečné látky se sice drží v ovzduší jen krátce (doba jejich zvýšené koncentrace závisí na aktuálních klimatických podmínkách v dané lokalitě), ovšem na jejich negativních dopadech na zdraví to nic nemění.

Opravdu ještě můžeme hovořit o „zábavní“ pyrotechnice? Není už na čase konečně odložit masku pokrytectví a začít používat označení více odpovídající realitě – tedy „nebezpečná“ pyrotechnika? A co víc – přikročit i k restrikcím.

Stejně jako legislativa zcela zakazuje používání pyrotechniky v národních parcích v celé ČR (a tamní obyvatelé v důsledku toho nijak nestrádají, ba právě naopak!), měla by se podobná omezení zavést v celé republice. Pokud námi zvolení politici nenajdou dostatek odvahy celoročně úplně zakázat používání veškeré pyrotechniky na veřejnosti (jak to platí např. ve Vídni, a to pod pokutou cca 90 tisíc korun), apeluji aspoň na to, aby legislativa trpěla její celoroční odpalování pouze na obcemi vyhrazených místech (v Praze jich platná vyhláška připouští mimo Silvestra a Nový rok jen 13). Nebo ještě lépe – umožnit používání pyrotechniky v celé zemi na obcemi vymezených místech jen pár hodin na přelomu roku. K čemuž ale nutně patří i to, aby policie konečně začala důsledně vynucovat dodržování podobných omezení. Když to tak může fungovat například v Německu, nevidím nejmenší důvod, aby to stejně dobře nešlo také u nás.

EVŽEN KOREC, ředitel Zoologické zahrady Tábor a předseda Cane Corso klubu ČR