Proměňující se a náročný pracovní trh přináší jiná očekávání v odměňování zaměstnanců. Například stravenky, teambuildingové akce jsou dnes samozřejmostí, telefon a auto jsou pracovními nástroji.

Motivací je dobré jméno společnosti na trhu, možnost odkoupit akcie, a bonusy odvozené z výsledků společnosti. Určitě velmi funguje větší počet dnů dovolené, klouzavá pracovní doba anebo možnost pracovat z domu. Poskytnutí podmínek pro work life balanc je velmi vítaný a oceňovaný bonus, který stále spousta společností neumí uchopit.

Je určitě nutné říct, že benefity by neměly nahrazovat dobrou fixní mzdu. Velmi silný nástroj v odměňování je dnes podpora vzdělávání zaměstnanců, a to jak interní školení, tak možnost financování vysoké školy nebo specializovaných programů.

Všeobecně se dá říct, že v ekonomicky silných zemích se hmotné benefity postupně mění na ty nehmotné a lidé ocení bonusy, které je podporují v jejich životním stylu.

Měla jsem také klienta, který pro své zaměstnance vymýšlel bonusy na míru. Dával si na tom záležet, a proto například zainvestovat do nových nástrojů rockové skupiny zaměstnance, který tím žil. V tu chvíli toto gesto formou bonusu udělalo radost nejen jemu, ale i celému týmu, protože zaměstnanci pocítili, že nad nimi někdo přemýšlí. Velkým trendem ve světě je teď také otcovská dovolená, ne v každé zemi je totiž ukotvena v zákoně.

KLÁRA SEDLÁČKOVÁ, Senior Executive Consultant ze společnosti Experis Executive