Rozhovor s VOJTĚCHEM SADILEM, absolutním vítězem Ceny Atlas Copco Services.

Studuje Fakultu managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a do studentské soutěže se přihlásil s netradičním tématem i pojetím. „Využití teorie chaosu a Elliottových vln na finančním trhu“. Při ověřování tématu totiž neváhal riskovat nemalé množství svých peněz, aby dokázal, že jeho teze jsou správné. A za dva týdny zhodnotil své peníze o dvacet procent.

Jak vás vůbec napadlo téma vaší diplomové práce?

Ve 4. ročníku jsem v rámci předmětu Peněžní a kapitálové trhy dostal za úkol, vybrat si libovolnou odbornou knihu v dané problematice, přečíst si ji a následně referovat o obsahu této knihy. V knihovně mi padla do ruky publikace Prognóza finančních trhů od T. Plummera. Zde jsem se poprvé setkal s problematikou Elliottových vln, dynamikou tržních cyklů a iracionalitou na finančních trzích. Bylo to velmi náročné čtení, ale zároveň to bylo naprosto fascinující. Tehdy mě poprvé napadlo, že bych na toto téma mohl napsat svou diplomovou práci.

Stvořil jste snad „svatý grál“ investorů a je možné, že každý, kdo si vaši práci přečte, může hned dosáhnout stejného zhodnocení investic jako vy? Utajil jste například některé dílčí výpočty?

V současné době neexistuje nic jako zaručený způsob zbohatnutí na finančních trzích. Na druhou stranu, od napsání této diplomové práce jsem zkoušel i celou řadu dalších metod a přístupů, avšak nepodařilo se mi překonat výsledky, kterých jsem dosáhl prostřednictvím Elliottových vln a metod vycházejících z deterministického chaosu. Mým záměrem bylo napsat tuto práci maximálně transparentně.

Žádné dílčí výpočty nezůstaly utajeny. Dosažení stejného výsledku zhodnocení je pak otázkou psychologického nastavení jednotlivce. I sebelepší metoda nevede k zisku, pokud jedinec nepřistupuje k obchodování s „chladnou hlavou“.

Nebál jste se, že během investování přijdete o vložené peníze? 

Ano, tyto obavy byly na místě. Původně jsem ve své diplomce neuvažoval nad reálným obchodováním. Teorie chaosu na finančních trzích mě zajímala spíše z vědeckého pohledu.

Před začátkem psaní jsem neměl žádné zkušenosti s obchodováním na finančních trzích s výjimkou cvičného demo-účtu, na kterém jsme měli povinnost obchodovat v rámci školní výuky. Zvolil jsem obchodování v tzv. mikro-lotech a počáteční vklad byl pouze v řádu tisíců korun.

Může vůbec laik jednoduše pochopit teorii chaosu a Elliottových vln? 

Velmi zjednodušeně lze říci, že teorie chaosu hledá řád tam, kde zdánlivě žádný není. Jedná se o nadoborovou záležitost, se kterou se lze setkat v meteorologii, lékařství, technice i v ekonomii a na finančních trzích. Elliottovy vlny pak představují spíše filozofický přístup, původně rozvinutý ke zkoumání akciových trhů. Jejich podstatou je opakování jednoho a toho samého vzorce, který následně určuje pohyb cen na těchto trzích.

Děkuji za rozhovor.