Daňová sleva na manželku nebo manžela patří v Česku mezi významné daňové slevy podporující rodiny formou nižšího zdanění, pokud jeden z manželů má vlastní roční rozhodné příjmy do 68 tisíc korun. Proč není vhodné tuto rodinnou daňovou slevu omezovat?

Podmínkou pro uplatnění daňové slevy na manželku (manžela) v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2019 je vlastní rozhodný příjem druhého z manželů do limitu. Roční daňová sleva činí 24 840 korun, pokud je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje daňová sleva ve výši 49 680 korun. Podpora rodin formou nižšího zdanění je oproti sociálním dávkám velmi efektivní, motivující a pro stát levná, neboť daňovou slevu uplatní pouze výdělečně činný manžel či manželka.

Rodičovský příspěvek se nepočítá

Do započitatelných příjmů pro účely čerpání daňové slevy na manželku se počítají všechny příjmy mimo vyjmenované příjmy v zákoně o dani z příjmů. Hodnotí se tedy nejenom např. příjmy z pracovních dohod, ale i nemocenské dávky či podpora v nezaměstnanosti. Rodičovský příspěvek se však do rozhodných příjmů nepočítá, proto v praxi nejčastěji vzniká nárok na daňovou slevu na manželku na rodičovské dovolené pobírající pouze právě rodičovský příspěvek.

Kdy vzniká nárok na daňovou vratku?

Daňová sleva na manželku (manžela) se uplatňuje vždy až za celý kalendářní rok, proto zaměstnanec po uplatnění této daňové slevy obdrží po provedeném ročním zúčtování daně mzdovou účetní daňovou vratku. Daňová sleva na manželku snižuje daňovou povinnost maximálně do nuly, z důvodu slevy na manželku (manžela) nelze čerpat daňový bonus jako je tomu u daňového zvýhodnění na děti. Zaměstnanec pracující pouze po část roku, který odvede během roku 2019 na daňových zálohách jen 9 750 korun, obdrží z důvodu uplatnění daňové slevy na studující manželku daňovou vratku v částce 9 750 korun a nikoliv tedy 24 840 korun.

Daňová sleva se nezvyšovala od roku 2008

Jakékoliv případné omezení daňové slevy na manželku by zhoršilo finanční situaci některých rodin, přičemž reálná hodnota této daňové slevy každoročně klesá. Vždyť daňová sleva na manželku (manžela) je stejně vysoká již od roku 2008, např. minimální mzda v roce 2008 činila 8 000 korun a v roce 2019 činí 13 350 korun, výrazně stoupla i průměrná mzda. Nárok na daňovou slevu na manželku nelze čerpat na družku (druha), a proto hraje velmi významnou roli v rodinné politice. V některých rodinách z různých důvodů pracuje pouze jeden z manželů. Je v pořádku, aby měl nárok na daňovou slevu na druhého z manželů, a to i pokud má nadprůměrné příjmy. Vyšší pracovní úsilí by totiž nemělo být odměněno nemožností čerpat tuto daňovou slevu.

GABRIELA IVANCO, společnost Mazars.