Recenze senátní novely zákona o státním zastupitelství. Hodnocení Ekonomického magazínu: 40 procent.

Autor: Senát

Datum předložení: 21. 8. 2019

Stanovisko vlády: nesouhlas

S novelami zákonů o státním zastupitelství se v tomto volebním období roztrhl pytel. Ve sněmovně už se objevilo šest návrhů, a to ještě nedorazila vládní předloha Marie Benešové. Srovnáme-li tuto horečnou aktivitu s minulým volebním obdobím, pak je to dvojnásobek toho, co bylo tehdy předloženo, a to jsme teprve v polovině. Jediný poslanecký návrh tehdy podala Olga Havlová z Úsvitu. Obsah jejího návrhu se dá stručně vyjádřit jako zásadní popření autonomie soustavy státního zastupitelství, kde je státní zastupitelství pojímáno jako výkonný orgán vlády, řízený ministrem spravedlnosti.

Takový návrh by si dnes netroufl podat ani Tomio Okamura, který se jinak do dění okolo nezávislosti státních zástupců nezapojuje, nicméně ani on asi nemá zájem vystřídat Marii Benešovou na transparentech protivládních demonstrací, kam ministryni spravedlnosti dali, protože evidentně nikoho lepšího, či spíš horšího nenašli. Zato ostatní se činí nadmíru. V zásadě všechny opoziční strany kromě SPD a samozřejmě komunistů, kteří jsou v opozici jen tak napůl, už podaly alespoň dva návrhy, které se podobají jako vejce vejci. Autoři sami od sebe hojně opisují a opakovaně podávají stále stejné návrhy s minimem odchylek.

Říká se v nich, kdo a na jak dlouhou dobu jmenuje vedoucí státní zástupce, a za jakých okolností může být vedoucí státní zástupce odvolán. V lepším případě jsou zde předpoklady pro výkon funkce. Společným cílem je omezit vliv vlády na jmenování vedoucích státních zástupců. Jejich odvolávání má být omezeno na rozhodnutí kárného soudu, aby se eliminovalo riziko vládních zásahů. Předložené návrhy se pak liší v tom, jak dlouho chce ještě kdo ponechat nejvyššího státního zástupce (a další) ve funkci (čím déle, tím lépe) a v přístupu k opakování výkonu funkce.

Uvidíme, zda to předkladatelům vydrží i poté, co se Pavel Zeman vysloví k rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Ono je vůbec zajímavé, jak je u nás v poslední době nezávislost hodnocena. Když státní zástupce stíhá Babiše za dotační podvod, je to důkaz jeho odbornosti a nezávislosti. Na obranu státních zástupců se předkládají zákony, pořádají demonstrace, píší petice. Jakmile ale státní zástupce změní názor, od těch samých lidí slyšíme, že je to podivné rozhodnutí odůvodněné nevěrohodnou právní filipikou. Vnucuje se tedy otázka, zda spíše než o nezávislost nejde právě o to trestní stíhání.

Ve všech předložených návrzích novely zákona o státním zastupitelství kupodivu chybí povinná výběrová řízení na místa vedoucích státních zástupců, což je paradoxní o to víc, že návrhu ministryně Benešové je, kromě příliš krátkého prodloužení Zemanovy éry v postavení nejvyššího státního zástupce, nejvíce kritizovanou věcí právě to, že chce jmenovat tři z pěti členů komise k výběru vedoucích státních zástupců. V případě přijetí některého z opozičních návrhů by žádné výběrové řízení nebylo a nejvyššího státního zástupce by i nadále jmenovala vláda na návrh ministra spravedlnosti.

To samé platí i u posledního z návrhů na novelu zákona o státním zastupitelství, který inicioval Senát. Ani největší fanda státních zástupců o něm nemůže říct, že by snad byl lepší nebo zásadně odlišný od ostatních návrhů. Cílem Senátu nejspíš bylo ukázat, že existuje a věren svému poslání také zachraňuje demokracii. Senátoři návrh v podstatě opsali z poslaneckého návrhu TOP 09 a STAN, který patří mezi ty návrhy, kde je podrobněji rozpracováno kárné řízení. Jinak návrh nepřináší vůbec nic navíc.

V přechodných ustanoveních se Senátoři nijak zkrátka nedrželi a Pavlu Zemanovi rovnou slibují, že ve funkci zůstane ještě deset let poté, co obnoví trestní řízení vůči Andreji Babišovi. Žerty stranou, po účinnosti zákona. Ostatním vedoucím státním zástupcům se má funkční období přece jen zkrátit v rozmezí dvou až šesti let podle toho, jak dlouho už ve funkci působí. Netřeba asi opakovat, že ani tento návrh neobsahuje nic jako pojistku proti šlendriánu při výkonu funkce, který má za následek deset let zkaženého lidského života.

Stanovisko vlády je i tentokrát nesouhlasné s odkazem na přípravu vlastní novely. Oproti předloženému senátnímu návrhu je prý připravovaný vládní návrh zákona pojat komplexněji. Kromě úpravy výběrových řízení obsahuje například také vymezení úkolů, které mohou činit právní čekatelé, a zavádí evidenční ochranu státních zástupců, hlášení tzv. vedlejších činností nebo oprávnění nejvyššího státního zástupce rušit či měnit nezákonné příkazy a nařízení ukládané státními zástupci v rámci výkonu netrestní působnosti. Česky řečeno, bude vládní návrh zkrátka mnohem lepší. Tak uvidíme.

– swp, red –