Vláda bude od nynějška projednávat všechny žádosti o investiční pobídky, a to nejen u velkých strategických projektů, jak tomu bylo dosud. Pobídky vláda zaměří na projekty s vyšší přidanou hodnotou a spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst. Šanci budou mít také investice, které budou směřovat do hospodářsky problémových regionů. Změnu přinesla změna zákona o investičních pobídkách, která dnes vstupuje v účinnost. Vláda k ní koncem srpna přijala související vládní nařízení.

Změna pravidel má posílit mezinárodní konkurenceschopnost Česka, snížit se mají rovněž nároky na státní rozpočet. Nároky na státní rozpočet by podle propočtů ministerstva průmyslu měly dosahovat nejvýše 3,14 miliardy korun ročně proti současným 4,35 miliardy korun. Vláda očekává, že klesnou počty žádostí o pobídky pro výroby s nižší přidanou hodnotou. Vláda bude mít tři měsíce na to, aby o žádosti rozhodla. Pobídky se nebudou vztahovat na budování call-center.

Projekty technologických center a center strategických služeb, které se vyznačují potřebou vysokého podílu vzdělané pracovní síly, budou proti výrobním investicím zvýhodněny lepší dostupností finančních příspěvků na úkor slevy na dani.

Nové nastavení podmínek také umožňuje více podporovat české firmy. Podle ministerstva průmyslu budou pro menší podniky investiční pobídky lépe dostupné, protože se zmírňují vstupní požadavky na investice proti požadavkům na investice velkých podniků. Menším podnikům bude také nadále udělována vyšší míra veřejné podpory.

ČTK