Rozhovor s OLGOU GIRSTLOVOU, podnikatelkou v IT a manažerkou v Nadaci ZET, v rámci které pořádá mimo jiné podnikatelské kempy pro děti z dětských domovů či ze sociálně slabých rodin. Nadaci zaštítil známý profesor ekonomie Milan Zelený.

Jaký byl Váš start v oblasti IT? Jakou v tomto směru hraje roli ženské pohlaví?

Podnikání v oblasti IT bylo pro mne zcela přirozené, protože jsem vystudovala FE VUT v Brně a můj otec pracoval ve stejném oboru. Založení rodinné firmy GiTy bylo logickým vyústěním, když jsme rozeznali podnikatelskou příležitost na trhu. To že jsem žena v tom pro mne osobně nehrálo žádnou roli. Byla jsem prostě ve správný čas na správném místě a měla jsem správné znalosti a odvahu podnikat.

V jednom z rozhovorů jste uvedla, že místo narození Vás pozitivně poznamenalo, ovlivnilo? Můžete nám, prosím, přiblížit v jakém ohledu, či popsat konkrétní situaci?

Narodila jsem se ve městě Zlín a moji prarodiče a jejich další příbuzní pracovali v továrně BAŤA. Neuvědomovala jsem si ve svém dětství genialitu Tomáše a Jana Baťových, kteří vytvořili unikátní společnost se silnou firemní kulturou a vytvořili ve třicátých letech moderní evropské město Zlín s originální architekturou. Když jsem jako malá holka chodila po městě, připadalo mi vše normální, a když jsem se stala velkou holkou, tak jsem pochopila privilegium narodit se ve Zlíně a dýchat jeho atmosféru a vnímat ducha jeho obyvatel. A to mne silně ovlivnilo – být nezávislá a jít za svými sny.

Jak byste popsala hlavní ideu Nadace ZET? 

Posláním nadace ZET je nalezení a prosazení ekonomické a společenské rovnováhy mezi regiony. Nezávislé a sebe řídící se regiony se mohou lépe soustředit na produkty s vysokou přidanou hodnotou co nejblíže ke konečnému zákazníkovi. Nadace ZET pořádá odborné konference na předem vybraná témata a klíčovými tématy jsou Integrace zemědělství, průmyslu, služeb a samosprávy. Jedním ze strategických projektů ZET je vzdělávání a příprava mladých lidí na podnikatelskou cestu a založení Podnikatelské univerzity.

Významným projektem je Letní podnikatelský kemp pro mládež z dětských domovů, azylových domů a sociálně slabých rodin, který se zaměřuje na podporu správného zařazení do pracovního profesního života účastníků kempu s cílem poznání, zda se stanou začínajícími podnikateli nebo profesionály ve svém oboru a nebo dobrými zaměstnanci pro svého zaměstnavatele.

Jak probíhá takový kemp?

Hlavním cílem podnikatelského týdenního kempu je sestavení základního podnikatelského záměru či projektu v rámci komunity, ve které se mladí lidé pohybují. Cesta k němu vede přes inspirativní přednášky, pracovní skupiny a individuální konzultace s plněním úkolů. Mladí potenciální podnikatelé se setkávají s podnikateli, investory, kouči, kteří se soustředí nejen na prezentační dovednosti, ale také vysvětlují důležitost a nástrahy příprav byznys plánu a logiku, s jakou se rozvíjí jakýkoliv podnikatelský záměr až k testování základní myšlenky v praxi.

Jaké byly začátky s panem profesorem Milanem Zeleným?

Mé první setkání s panem profesorem bylo na UTB, kde působil a já jsem absolvovala doktorandské studium pod jeho vedením. Už tehdy bylo jeho zájmem vytvoření Podnikatelské univerzity a pan profesor soustřeďoval kolem sebe skupinu podobně smýšlejících podnikatelů v různých oborech, se kterými následně založil nadaci ZET .

Co se skrývá za termínem „start-up?“

V nejjednodušší verzi se pod pojmem start-up rozumí nově vznikající podnikatelský nápad, projekt či začínající firma s podnikatelským záměrem, který má potenciál být zpeněžen. Upřesňující definice přidává podmínku inovativnosti, tedy start-up se situaci na trhu snaží řešit místně a časově inovativním způsobem. A v neposlední řadě je důležitý potenciál rychlého růstu (z hlediska tržeb a zákazníků), úloha zakladatelů (počáteční investice, nápad) a většinou budoucí potřeba vnější investice pro další růst a uvedení produktu na trh. Cílem start-upů je co nejrychleji vyrůst v rentabilní, životaschopnou a stabilní společnost, která už není start-upem.

Podporujete také podnikání žen v Čechách – proč a do jaké míry?

Od roku 1995 jsem se naplno angažovala v Českomoravské asociaci podnikatelek a manažerek a byla jsem mnoho let její prezidentkou a v roce 2016 jsem ukončila výkonné vedení v ČMAPM a stala se čestnou prezidentkou . ČMAPM pořádal odborné semináře, asistenční centra na podporu podnikání žen , mezinárodní konference „Žena tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“, které se konaly v USA, Keni, Rusku, Brazílii a v dalších zemích. Podporovala jsem vždy networking mezi podnikatelkami a manažerkami. A všechny své aktivity jsem považovala za velmi důležité a přínosné.

V současné době spolupracuji i s jinými ženskými organizacemi např. Minerva 21, Moudré podnikání žen atd., kde jsem mentorkou pro začínající podnikatelky. Osobně se také věnuji konzultačně a investorsky nově vznikající start-upům, založeným ženami a moc mne tato práce baví a uspokojuje.

Přemýšlela jste nad založením nadace, či organizace zaměřující se na podnikání žen?

Ne. Byla jsem v roce 1995 u vzniku Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a pracovala jsem v ní přes dvacet let, a to si myslím je za mne splněno v této oblasti.

Jaké jsou Vaše pracovní plány do budoucna?

V současné době se naplno věnuji konzultační a investorské činnosti ve start-upech, které si sama vyberu a zaměřuji se na oblast ekologického podnikání – recyklace, moderní technologie v zemědělství a na podporu začínajících ženských start-upů.

Velkou část svého času věnuji práci v Nadaci ZET pana profesora Milana Zeleného, kde jsem v roce 2016 založila projekt „Letní podnikatelský kemp pro mládež z dětských domovů, azylových domů a sociálně slabých rodin“ a již máme za sebou čtyři úspěšné ročníky a první start-upy, kterým se osobně věnuji. A začínám opět na podzim na přípravě již 5. ročníku kempu, který bude slavit své první jubileum.

Děkuji za rozhovor.