Rozhovor s NIKOLOU DEDÍKOVOU, spoluzakladatelkou a ředitelkou firmy DronPro s.ro.

Její firma je první, která nabízí komplexní centrum pro drony v ČR. Má široký výběr kamer, tisíce nalétaných hodin. Nabízí i školení zaměřené nejen na základy létání nebo pro „řidičáky na dron“, ale i na specializaci pro jednotlivá odvětví, ve kterých se bezpilotní prostředky využívají nejčastěji.

Drony jsou dnes moderní záležitostí v mnoha oborech. Co vás přivedlo k dronům?

V roce 2014 jsme plánovali, a to ještě na vysoké škole, nosit na dronech zavěšené reklamní bannery. To nás přivedlo na stopu k dronům. O rok později přišel kamarád s nápadem půjčování dronů, což znělo jako jednodušší začátek. S půjčováním ale klienti poptávali i další služby. Vše bylo v ČR ještě v plenkách, ale než propracovaný byznys plán byly naše začátky podložené vírou v to, že sem dorazí tento trend obdobně jako i z jiných oblastí podnikání, a to s několikaletým zpožděním.

V čem je vaše podnikání jiné než v jiných oblastech podnikání?

Nedokážeme srovnávat s jinými obory, ale principy byznysu jsou tu obdobné. Vše stojí na kvalitní prezentaci, dobře odvedené práci a s portfoliem včetně dobrých vztahů se stakeholdery.

Váš obor je sice velmi inovativní, přesto velmi originální. Měla jste nějaké vzory ve vašem podnikání?

Konkurenti na špičce v tomto oboru jsou dokonalou inspirací. Vždycky jsme se snažili inspirovat nejen tuzemskou, ale především zahraniční scénou, která je, a to zejména v USA, o mnoho let napřed.

Mluvíme o bezpilotních letadlech, autonomních autech. Kde vidíte v tomto novém světě roli člověka? Kde bude podle vás člověk?

Coby operátor – kontrolor, třebas vzdálený, především ale jako sběrač dat, jelikož všechny bezpilotní technologie budou natolik inteligentní, že operátor bude muset mít přesah znalostí do jednotlivých oborů od zemědělství, přes stavebnictví, až po film, aby dokázal data nasbírat tak, jak bude třeba s ohledem na metodiku a dále požadavky klienta. Není to tak, že by s přibývajícím počtem autonomních strojů člověk nebyl potřebný. Naopak se na trhu práce vytvoří spousta nových a zajímavých pozic.

V jakém stadiu je legislativní právní ochrana a pravidla pro použití dronů?

Do roku 2012 jsme to mohli nazývat jako anarchie. Od roku 2012 pravidla existují, a to s ohledem na jednotlivé země, což by se mělo např. pro EU během příštího roku začít sjednocovat. Myšlenka je prostá. Stejně tak jako provoz aut by měla být jednotná i pravidla provozu pro bezpilotní prostředky.

Co obsahuje vaše škola pilotů bezpilotních letadel? Je v tom nějaké věkové omezení?

S novým webem nabízíme širší portfolio školení zaměřené nejen na základy létání, nebo pro „řidičáky na dron“, ale i na specializaci pro jednotlivá odvětví, ve kterých se bezpilotní prostředky využívají nejčastěji. Pro hobby účely věkové omezení není. V případě profesionálního provozu je minimální hranice 16 let s písemným souhlasem zákonného zástupce. S novou EU bezpilotní legislativou může tato hranice ještě klesnout, ale to si bude regulovat každá země jednotlivě. ČR v tomto směru ještě nevydala finální stanovisko.

Drony se dají využít také v boji proti prevenci různých nemocí. Jaký je váš názor na využití v oboru zdravotnictví?

Bezpilotní technologie v oblasti zdravotnictví se využívá zejména v zemích třetího světa, kde je legislativa velmi benevolentní anebo žádná. Aby drony létaly z nemocnic nebo z „dokovacích“ stanic v civilizovanějším světě, kde už legislativa existuje, a to dokonce plně autonomně, je ještě otázkou minimálně 1-2 dekád. Důvodem je certifikace podmíněná bezpečnostními opatřeními. Pro představu z 10M+ dronů na celém světě jsou certifikované cca 3.

Velká kritika se na drony a jejich majitele snáší v tom, že jsou pokládáni za tzv. Velkého bratra. Co si o tom myslíte?

Že ještě větším „Velkým bratrem“ jsou kamerové systémy, které jsou na každém rohu. S ohledem na novou bezpilotní legislativu budou mít drony do budoucna vymezené oblasti, kde se s nimi bude moci létat. Kdo bude chtít proniknout touto bariérou, ten si vždy cestu najde, jelikož jako jakákoliv technologie, tak i drony fungují na určitých systémech a principech, které v případě zájmu mohou být vůči detekčním systémům „neviditelné“ anebo rychlejší, než prostředky pro jejich eliminaci.

Dotkne se digitalizace také autonomních bezpilotních letadel?

Otázkou je, co považujete za digitalizaci. Už nyní jsou veškerá nasnímaná data v drtivé většině zaznamenávána do digitální podoby, dále zpracovávána v digitální podobě a uchovávána na digitálních nosičích.

Jaká je vaše vize do budoucna ve vaší firmě?

Momentálně se snažíme maximálně připravit na přerod EU bezpilotní legislativy, abychom mohli současný byznys model překopírovat do ostatních členských států, kde vidíme výraznější potenciál. Jinak obecně náš claim „Svět dronů pod jednou střechou“ by měl reflektovat to, kým jsme, a to Alzou pro profesionální drony a Allegrií pro služby s drony.

Děkuji za rozhovor