Rozhovor s JOSEFEM JAROŠEM, s majoritním akcionářem společnosti APOGEO.

Josef Jaroš  je v pracovním kontaktu se středními firmami, s šéfy firem z české TOP 100 i čelnými představiteli veřejného sektoru. Jeden rok práce v poradenské firmě podle něj vydá za čtyři roky v běžném byznysu. Při hledání nových posil do týmu upřednostňuje před úzce specializovanými odborníky lidi, kteří sice nemají moc zkušeností, ale jsou ochotni se učit. A nevěří, že by je v dohledné době mohli nahradit roboti.

Má smysl pokoušet se na českém trhu poradenství konkurovat globálním společnostem z „velké čtyřky“, které se u nás etablovaly dávno předtím, než vznikla skupina APOGEO?

Skupina ve své dnešní podobě funguje od roku 2006. Za tu dobu ztrojnásobila obrat, který aktuálně překračuje 100 milionů korun ročně, zaměstnává na 90 lidí. Takže konkurujeme úspěšně. Ze společností, které vznikly v České republice jako protiváha firmám typu PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte nebo Ernst & Young, jsme začínali jako poslední. Jako jediní jsme zůstali ryze českou firmou, ostatní se postupně začlenily do nadnárodních struktur. Všechno jsme si od začátku museli „vyběhat“, začínali jsme s klienty, kteří vlastnili malé firmy a firmičky. Dnes spolupracujeme se společnostmi z TOP 100 i s řadou orgánů státní správy.

Co všechno skupina Apogeo svým klientům nabízí?

Auditorské služby, daňové poradenství, transakční poradenství, znalecký ústav, účetní a mzdové poradenství, management consulting a outsourcing personálních služeb, především ale transakční poradenství, auditorské služby, daňové poradenství, zpracování účetní a mzdové agendy. Součástí skupiny je i znalecký ústav.

Patří do ní také společnost Smart Office & Companies, která na českém trhu působí už 15 let. Ta nabízí firmy založené na klíč a tzv. virtuální kanceláře.

V letošním roce jsme pod značkou PKF Family Office začali poskytovat služby zaměřené na generační správu rodinného majetku, jeho zachování a distribuci. Ke spolupráci se nám podařilo získat jednoho z nejzkušenějších manažerů v této oblasti, Patricka Butlera, který mimo jiné 11 let vedl privátní bankovnictví Deutsche Bank ve Vídni.

Je některá z těchto činností pro Apogeo klíčová, táhne ekonomicky ty ostatní?

Právě naopak, jednotlivé služby jsou z hlediska výnosů rovnocenné. Navíc na sebe úzce navazují, takže jsme klientům schopni poskytnout komplexní servis.

Nedá se přitom říci, že by takový outsourcing služeb byl apriori levnější, než jejich zajištění interně ve firmách. Je ale mnohem komfortnější, pohodlnější. A také všestranný, nikdo nemusí řešit, že právě na některou důležitou oblast „nemá lidi“.

Dalo by se to shrnout tak, že naší ambicí není jen klientovi například správně spočítat daně, ale celkově přispět k jeho byznysovému úspěchu.

Apogeo mimo jiné pomáhá zakládat svěřenské fondy. Jaký typ klientů tuto službu vyhledává?

Jsou to úspěšní, movití podnikatelé, kteří řeší, jakým způsobem majetek zachovat a předat. Když česká legislativa umožnila vznik svěřenských fondů, získaly zpočátku pejorativní nádech. Mluvilo se o nich jako o nástroji k odklánění majetku. Lidé se toho jistou dobu báli. Je to ale standardní trust, jak ho známe z anglosaského práva. Rozhodně to však není institut pro každého.

Jak velký majetek obvykle vkládají do svěřenských fondů?

Od desítek do stovek milionů korun. U menších částek to nemá kvůli transakčním nákladům smysl.

Co může čekat firma, která se rozhodne například outsourcovat svou mzdovou, účetní a daňovou agendu a obrátí se na společnost, jakou je APOGEO Group?

Začnu tím, co by čekat neměla: okamžitou finanční úsporu a svého osobního účetního. Mnoho podnikatelů se domnívá, že vyřeší vše – sníží náklady, zvýší efektivitu, flexibilitu… To je nesmysl. Pokud máte nereálné požadavky nebo nereálná očekávání, budete zklamáni. Na takové zakázce bude pracovat tým těch nejlepších, ne narychlo zaškolená levná pracovní síla někde v rozvojové zemi. V takovém týmu funguje dělba práce a zastupitelnost, dovolená nebo chřipka nesmí nic ohrozit.

Dlouhodobě se projeví větší efektivita takového řešení. Ve všech ekonomických oborech se neustále prohlubuje specializace, poradenská společnost disponující desítkami odborníků je dokáže integrovat. Vzrůstá také tlak na reporting, který managementu firem umožňuje operativnější rozhodování. I ten zvládne lépe specializovaná společnost.

V médiích se nicméně občas objevují předpovědi toho, že třeba právě účetní budou jednou z prvních profesí, které nahradí roboti. A stane se to prý brzy.

Pravda je, že už dnes postupně odpadají některé rutinní činnosti, jimiž se dosud účetní museli zabývat. Zjednodušeně řečeno jde o „bušení do klávesnice“. Některé předpovědi, jak rychle budou změny probíhat, jsou ale silně přehnané. Objevují se odhady, že roboti vystřídají účetní a daňové poradce do pěti let, já to spíš vidím tak, že budou probíhat postupně během profesní kariéry lidí z mé generace.

Strojové zpracování faktur je ale jedna věc, poradenství s vysokou přidanou hodnotou věc druhá. Právě to je naší doménou.

Lidé se pořád chtějí setkávat s lidmi, ne s roboty. Při uzavírání obchodu je pro ně důležité potřást si rukou a podívat se druhému do očí. Strojové zpracování účetních dokladů jen realita, „robotizované“ zdanění výhledová záležitost a provedení automatizovaného auditu, o němž se občas také hovoří, spadá do oblasti scifi.

APOGEO Group poskytuje také auditorské služby. Před posledními prezidentskými volbami jste získali například zakázku Senátu na audit financování jednotlivých prezidentských kampaní. Brali jste to jako otázku prestiže?

Samozřejmě. Nabídli jsme cenu, za jakou se audit dal ještě udělat. Ověřovali jsme, zda kandidáti postupovali v souladu se zákonem. Zjistili jsme jen drobné nesrovnalosti. O výsledcích ale detailněji mluvit nemohu z důvodu mlčenlivosti.

V jaké fázi rozvoje firmy se na vás její majitelé obvykle obracejí?

Někteří podnikatelé, zejména ti opravdu zkušení, to dělají už při rozjezdu nového projektu. Nechtějí se zdržovat budováním vlastního týmu pro zajištění činností, které nepředstavují jádro jejich podnikání, potřebují přesně plánovat náklady, aby mohli odhadovat výnosy.  Dokáží se s námi fundovaně bavit o tom, co od našich služeb očekávají, co chtějí, co je pro něj klíčové. Český podnikatel si zkrátka v rostoucí míře zvládá stanovit priority, a tedy také správně nastavit outsourcing. Ten ale přesto není pro každého. Od určité velikosti firmy není například outsourcing účetní a mzdové agendy ideálním řešením.

Kde a jak hledáte odborníky do vašeho týmu? Spolupracujete třeba s některými českými headhuntery?

Samozřejmě spolupracujeme i s personálními agenturami, ale nepotřebujeme pouze hotové a úzce specializované odborníky, kterým se někdy nehezky, ale výstižně říká „fachidioti“. Ti firmu nespasí, i kdyby měli sebelepší odborné renomé.

Velmi přínosní jsou pro nás i lidé, kteří sice nemají moc zkušeností, ale jsou ochotni se učit, a hlavně dokáží pochopit, co je to vztah s klientem a co znamená být skutečně klientovi oporou. Takovéto zaměstnance si povětšinou vyhledáváme vlastními silami, mimo jiné v rámci spolupráce se státními i soukromými vysokými školami.

Říká se, že jeden rok v poradenské firmě vydá za čtyři roky v běžném byznysu. Realitou je fakt, že každý den děláme něco jiného, nevěnujeme se jen jedné firmě a pracujeme v širokém spektru oborů. Není nijak troufalé konstatování, že rozhledu, jaký lze získat v poradenské společnosti, jinde dosáhnete jen velmi obtížně a pravděpodobně nikdy.

Oblast poradenství je nejen z výše uvedených důvodů vrcholem pyramidy náročnosti, je špičkou v ekonomických oborech a klade nemalé nároky na kvalitu, nasazení a zápal pro práci. Bez těchto faktorů nelze v našem oboru uspět, lze pouze přežívat.

Spolupracujete s některou vysokou školou?

Manažeři Apogea – mne nevyjímaje – chodí přednášet na Vysokou školu ekonomickou a Vysokou školu finanční a správní. Studenti z nás bývají trochu vylekaní. Místo, abychom jim líčili skvělou budoucnost v našem týmu, jako to běžně dělají velké firmy, říkáme jim natvrdo: uspět můžete, pokud dokážete nabídnout něco, o co budou mít klienti zájem. A rovnou si je také najdete.

Tým vašich daňových expertů ale před časem posílil třeba Jiří Žežulka, bývalý šéf finanční správy. Určitě není ani čerstvý absolvent, ani člověk bez zkušeností…

a v žádném případě také nespadá do kategorie „fachidiot“. Jiří je špičkový odborník s širokým rozhledem. I když jsme zaznamenali, že skončil ve státní správě, která pro něj nenašla další uplatnění, nesnažili jsme se ho „ulovit“. Sám si našel náš inzerát a projevil zájem pracovat v Apogeu. Nezastírám, že jsme díky této akvizici získali některé nové klienty.

Děkuji za rozhovor.

Fachidiot = vysoce, avšak pouze jednostranně vzdělaný a specializovaný odborník,který často postrádá základy humanitního vzdělání, celostní myšlení a sociální komunikační schopnosti a dovednosti.

Zdroj: ABZ.cz: slovník cizích slov