Dokončení rozhovoru s JOSEFEM DOLEČKEM, zakladatelem a členem představenstva Fillamentum a.s.

Nebojíte se konkurence na trhu či přílivu levných plagiátů z Číny?

Konkurence je naopak motivační faktor a navíc pomáhá zvyšovat osvětu o použití 3D tisku. Čína je významným hráčem v našem byznysu, ale nemyslím si, že bychom cílili na stejný segment zákazníků. Samozřejmě, vše platí jen do času, i kvalita jejich produkce roste.

3D tisk má velkou budoucnost. Dokážu si ho představit u tisku malých předmětů. Jak se však může uplatnit třeba v lékařském oboru či u velkých projektů ve stavebním či automobilovém průmyslu?

Oblast medicíny je jedna z nejvíce diskutovaných perspektivních oblastí použití 3D tisku. Již dnes se tisknou například fyzické modely sloužící pro operační přípravu, tisknou se kostní náhrady a experimentálně i buňky. Limitujícím faktorem je zde zejména dlouhé a náročné certifikační řízení. Ale o využití v medicíně není pochyb.
To samé vlastně platí i o ostatních zmiňovaných oborech. Víte, označení 3D tisk je oblíbená mediální zkratka, ve skutečnosti se vždy jedná o tak rozdílné technologie, že jejich použití v konkrétní oblasti nemá s tím, co děláme, krom označení, mnoho společného.

Dnes se dokonce tisknou prostřednictvím 3D tisku i domy. Cihla i panel odolá věku, jak ale může takový vytištěný dům vydržet měnící se povětrnostní podmínky či jakoukoliv jinou zátěž mnoho let či staletí?

Tady bych se nebál. Jednak lze tisknout právě např. betonovou směsí nebo třeba geopolymery, kde životnost je naprosto srovnatelná s jinou aplikační technologií. Druhá věc je, jak se na životnost domu dívat. Náš středoevropský pohled se dost liší od toho amerického, tam na zděný bytelný dům narazíte s menší pravděpodobností než zde. Preferované jsou lehké dřevěné nebo kompozitní konstrukce s plánovanou životností do 25 let. Svět se mění, je výrazně dynamičtější a mobilnější. I to může být výzva pro 3D tisk domů a budov obecně.

USA zaujímají ve výzkumu a vývoji nových technologií prim ve světě, investují hodně do vědy a inovačních center (nejen Sillicon Valley). Chystáte také expanzi do USA, kde chcete do roku 2021 zprovoznit tři výrobní linky. Je těžké se pro malou zemi jako je ČR v těchto technologiích uchytit na amerických trzích? V čem jste jedineční?

To je pravda, na druhou stranu naše know-how ve zpracování polymerů je specifické a na světové úrovni. Amerika má obrovský náskok v jiných hightech oblastech, toto je naše výhoda.

Kam všude exportujete? Chystáte expanzi i do dalších zemí?

Naši zákazníci jsou z celé Evropy, USA, Kanady, vlastně až na pár výjimek celého amerického kontinentu, v Asii prodáváme do Jižní Koreje, na Taiwan, do Vietnamu, máme výborného partnera v Izraeli, dále do Austrálie, do Jižní Afriky namátkou. Nově jsme třeba zastoupeni v Indii.

Letos jste získali ocenění Exportní cena DHL UNICREDIT – 1.místo v kategorii Globální exportér. Co vám tato cena přinesla?

Ocenění si velice vážíme a je především závazkem do budoucna. Jsme malá otevřená ekonomika, a proto exportní orientace je a musí být pro české firmy naprosto samozřejmá. My nechceme zůstat u exportu pouze materiálů pro 3D tisk, ten bereme jako první krok. Chceme být exportně aktivní i v dalších oblastech naší činnosti a výhledově globálně působit nejen obchodně, ale i výrobně.

Věda a technologie jdou rychle dopředu. Jak vidíte váš obor budoucnosti? Bude ještě 3D tisk či už se někde vymýšlí něco nového?

Může se to zdát jako žert, ale dnes se již diskutuje tzv. 4D tisk. Ve skutečnosti se jedná o mediální zkratku pro tzv. materiály s vyšší úrovní funkcionality. Tyto materiály reagují změnou tvaru na podnět, ať třeba v podobě elektrického proudu, teploty nebo vlhkosti. To by mohlo být v plno oblastech značně průlomové.

Vývoj nových technologií jde výrazně dopředu. Jak vy sám dokážete sledovat nové trendy? Dokážete na ně reagovat? Jste sám vizionářem?

Ano, trendy nejen sledujeme, ale snažíme se i předvídat. Může se tomu říkat vizionářství, ale spíše to lze nazvat, že svojí prací žijeme. Přinášet na trh nové materiály a barvy je to, co nás doopravdy baví. A když ještě i vidíme, že naše zákazníky také, co více si můžeme přát?

Děkuji za rozhovor.