Rozhovor s Martinem Folprechtem, členem představenstva Tesla, investiční společnost.

Hlavní činností investiční společnosti Tesla je správa majetku ve fondu Realita OPF a za nejzajímavější svoji investici považuje Lázně Bohdaneč. Nemovitostní fondy mají v sobě právě ten půvab, že se investor může stát podílníkem i takového rozsáhlého komplexu.

Jste na trhu již deset let, co se za tu dobu změnilo na poli investičních společností?

V posledních letech se investiční společnosti začaly více zaměřovat na nemovitostní fondy, což je dané situací na nemovitostním trhu. Zároveň začaly vznikat i fondy alternativních investic, tedy investice do starožitností, umění atd.

Většina investičních společností prodává své produkty přes velké prodejní sítě, jak se na tento způsob prodeje díváte? Proč neprodáváte svoje produkty přímo?

Je to nejrychlejší způsob distribuce produktu ke klientovi. Společnosti jako jsme my, ale i některé korporace využívají tento způsob prodeje z důvodu malého pokrytí poboček nebo míst kam se může klient nepřímo obrátit. Velké prodejní sítě mají hodně poradců kteří jsou schopni klienty obsluhovat po celé republice. Produkty samozřejmě prodáváme i přímo, pokud se na nás klient obrátí. Ale sepsat s klientem smlouvu na druhé straně republiky není pro nás úplně efektivní a radši ho přenecháme externímu partnerovi. Samozřejmě pokud se jedná o klienta, který uvažuje o vyšší investici pak jsme připraveni zajet i tam. Zároveň platí, že každý, ať už současný nebo budoucí klient nám může zavolat pro další informace nebo si domluvit schůzku s kýmkoliv ze společnosti.

Jak je důležitá pro Vaše klienty garance, ať už ve smyslu výnosu, tak i ve smyslu jistota vrácení vkladu?

Pokud mluvíme o investici, tak je obtížné mluvit o garanci. Každá investice je spojena nějakou mírou rizika. Naši klienti investují do nemovitostí prostřednictvím fondu aby získali podíl na nemovitostech, které fond vlastní. Většina lidí těžko dosáhne například na nákup komplexu Lázní Bohdaneč v řádech sta milionů korun, ale přes fond má podíl na veškerém majetku fondu, což je pro naše klienty zajímavé. Peníze mají v reálném majetku, který je zapsán v katastru nemovitostí na fond a navíc nese i nájem. Fondy našeho typu zároveň musí držet ze zákona minimálně dvacet procent majetku fondu v likvidních prostředcích, což zajišťuje klientům dobrou dostupnost k investovaným prostředkům. V případě fondu Realita, pokud si klient požádá o finanční prostředky z fondu zpět, tak fond vyplatí klientovi finanční prostředky do jednoho měsíce.

ČNB vás reguluje, je to pro vás náročné a v čem Vás to omezuje?

ČNB chrání hlavně podílníky fondu, aby měli veškeré informace o fondu a znali veškerá rizika spojená s investováním do podílových fondů. Z pohledu investiční společnosti musíme dodržovat pravidla daná zákonem, na jejichž plnění dohlíží právě ČNB. Tato regulace nám v některých oblastech výrazně svazuje ruce, jak nakládat s penězi podílníků, ale zároveň je potřebná z pohledu ochrany investorů (podílníků). V našem případě si například velmi zjednodušeně nemůžeme dovolit koupit „jen tak nějakou nemovitost“, aniž bychom na ní neměli znalecké posudky a tento nákup nebyl ekonomicky výhodný pro podílníky fondu.

Co považujete za nejzajímavější akvizici za poslední rok?

Jednoznačně lázeňský komplex Lázně Bohdaneč, který je i doposud největší akvizicí fondu Realita. Na této akvizici jsme pracovali bezmála půl roku a jsme velice rádi, že ji mají podílníci v rámci portfolia fondu.

Očekáváte výnos v příštích letech na stejné úrovni? Nehrozí propad cen u nemovitostí?

Výnos fondu může samozřejmě v průběhu let kolísat nicméně bavíme se stále především o komerčních nemovitostech, které fond vlastní nebo průběžně nakupuje. Velký důraz klademe na kvalitu nemovitostí s ohledem na jejich nájemce. Je pro nás velmi důležité, aby v nemovitostech byli kvalitní nájemci a zároveň, aby byly v místech nebo lokalitách, které se dají v případě potřeby dobře a rychle pronajmout. V příštích letech očekáváme podobné výnosy jako v letech minulých. Z pohledu krize může dojít k poklesu cen nemovitostí, ale spíš bych se obával rezidenčního bydlení. Zároveň je ale třeba říci, že krize nemusí jednoznačně znamenat pokles cen nemovitostí. Pořád se jedná o reálný majetek, který má svoji hodnotu, a pokud je pronajatý tak vám stále generuje dodatečný příjem.

Co byste doporučil začínajícím investorům? Jaký portfolio mix považujete za ideální?

Vždy je třeba si zvážit míru podstupovaných rizik, které se s investováním pojí. Nicméně, osobně si myslím, že pro klienty, kteří byli dlouhodobě zvyklí na termínované vklady, jsou obecně nemovitostní fondy možnou alternativou, kam umístit část peněz s rozumnou mírou rizika a vyšším výnosem než na vkladech.

Děkuji za rozhovor.