Ministerstvo zemědělství bude chtít v rozpočtu na příští rok navýšit svou kapitolu o tři a půl miliardy korun na národní dotace. Peníze chce zejména na zlepšování pohody zvířat a na boj proti kůrovci. ČTK to sdělilo tiskové oddělení úřadu.

Podle prvního návrhu státního rozpočtu na příští rok, který připravilo ministerstvo financí, by se měly proti letošnímu roku zvýšit výdaje o 6,4 procenta na 53,43 miliardy korun, tedy zhruba o 3,2 miliardy. Měly by tak být podobné loňskému rozpočtu, kdy zemědělský resort hospodařil s 53,2 miliardy korun.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) bude chtít po šéfce státní pokladny Aleně Schillerové (ANO) zvýšit výdaje o dvě miliardy korun na národní dotace pro zemědělství, o 0,4 miliardy korun na spolufinancování evropských projektů, jako je například ovoce nebo mléko do škol, a o 1,1 miliardy na národní dotace do lesního hospodářství. Na boj s kůrovcem počítá s navýšením minimálně o půl miliardy, další navyšování je podle úřadu možné podle aktuální situace.

V rámci řešení kůrovcové kalamity je připravena podpora asanace vytěženého dříví odkorněním, ošetřením postřikem nebo insekticidními sítěmi s cílem zabránit dalšímu šíření kůrovce. Vyšší podpora by pak měla být vyplácena při skladování asanovaného dříví mimo les. Pro urychlení obnovy napadených mladých porostů – lýkožrouty nebo václavkou smrkovou – bude podpora poskytována na odstranění porostů s ponecháním rozštěpkované dřevní hmoty na ploše,“ sdělilo ministerstvo.

Jsou také připravovaná opatření pro snazší obnovu kalamitních holin takzvanými přípravnými dřevinami. Počítá se také s navýšením podpory na obnovu melioračních a zpevňujících dřevin.

Další požadavky na rozpočet jsou vyvolány v oblasti myslivosti zavedením finančního příspěvku na snižování početních stavů prasat divokých pro snížení potenciálu dalšího šíření afrického moru prasat, příspěvku na snižování početních stavů kormorána velikého v oblastech s negativním dopadem na stabilitu vodních ekosystémů a další podpoře ke zlepšování životního prostředí zejména drobné zvěře či opatření ke snižování škod zvěří na lesních porostech,“ dále uvedlo ministerstvo.

Podle návrhu MF se u ministerstva zemědělství počítá se snížením peněz na platy o 26,8 milionu korun. Při započítání sociálního pojištění, zdravotních odvodů nebo odměn by se pak suma, kterou má úřad na platy, měla zmenšit o 36,4 milionu. Zaniknout by tak mělo 14 pracovních míst.

Podle plánu MF by výdaje ministerstva zemědělství, kterými kofinancuje evropské peníze, by v příštím roce měly dosáhnout 5,36 miliardy korun ze státního rozpočtu ku 29,92 miliardy korun z peněz Evropské unie. Dohromady jsou tak celkové plánované výdaje na tyto projekty 35,28 miliardy korun.

ČTK