Moderní přístup ke vzdělávání dětí v oblasti finanční gramotnosti nabídne od začátku nového školního roku startup Edhance. Digitální obsah je připravený na míru interaktivním tabulím a vznikl díky spolupráci s firmou Mastercard v rámci její společenské odpovědnosti. V pilotní podzimní části projektu navštíví specializovaní lektoři pětadvaceti škol na Kolínsku a v Praze.

Výukový program „Peníze pod kontrolou“ je určený pro děti z druhého stupně základních škol. Výukové hodiny, jež by měly být v optimálním případě součástí předmětu matematika, povede vždy vyškolená lektorka z Edhance. Podobně fungoval vzdělávací program „Nestlé pro zdraví dětí“, s nímž lektoři této ústecké firmy za poslední tři roky seznámili téměř osmdesát tisíc dětí.

Tradiční forma školní výuky připravuje studenty pro uplatnění v roli soutěžících v AZ kvízu. V Edhance přistupujeme k výuce s vědomím, že klíčovou podstatou pro úspěch obsahu je kvalitní forma komunikace. S naším obsahem využíváme naplno digitální technologie, které již dnes ve školách jsou, a výsledkem tak má být skutečná příprava na život v jednadvacátém století,“ říká Lukáš Rejchrt, spoluzakladatel a kreativní ředitel ústeckého startupu Edhance.

Česká republika v oblasti finanční gramotnosti bohužel dlouhodobě zaostává. Mastercard se jako společensky odpovědná firma věnuje i podpoře vzdělávání a finanční inkluzi. Na základě svých zkušeností jsme přesvědčeni o tom, že digitální výukové prvky ve spojení s atraktivním obsahem se budou školákům nejen líbit, ale díky získaným poznatkům budou o financích mnohem více přemýšlet,“ uvedla manažerka rozvoje obchodu v Mastercard Zuzana Weissová.

Výukový materiál „Peníze pod kontrolou“ vznikal s předními finančními odborníky a jeho cílem je také dosáhnout atrkaktivní a zábavné formy, která děti upoutá. Před spuštěním projektu bude výukový obsah podroben detailnímu hodnocení odborníků z praxe, kteří se stanou ambasadory programu a garanty správnosti obsahu. V případě úspěšného pilotního projektu, jehož součástí je také průběžné vylepšování studijních materiálů, se následně ukáže, zda se lektoři rozjedou i do škol v dalších regionech. Celkově firma Edhance navštívila 973 základních škol v republice, kde pořádala 3 471 výukových hodin s použitím digitálního vzdělávacího obsahu, který si zkusilo necelých sto tisíc dětí.

Dle průzkumu trhu je atraktivních materiálů pro výuku finanční gramotnosti pro základní školy v současnosti málo. Školy ji však do svých Rámcově vzdělávacích programů (RVP) zařadit musí. Finanční gramotnost je, jak Edhance upozorňuje, mezioborová, a proto je nezbytná spolupráce napříč školou a v ideálním případě i s rodiči. „Neopomněli jsme i etickou stránku projektu a zaměřili jsme se také na boření mýtů a zažitých předsudků např. vůči podnikání. Jsme přesvědčeni, že správná výuka finanční gramotnosti může pomoci v rozvíjení kritického myšlení, které často potlačuje výuka tradiční matematiky, postavená na využívání naučených vzorečků a postupů k výsledku,“ doplňuje Rejchrt.