Podnikání s krátkodobými pronájmy je celosvětovým fenoménem s významným ekonomickým potenciálem. Do veřejných rozpočtů může přinášet až 500 milionů ročně. Poskytovateli tohoto ubytování jsou z drtivé většiny soukromé osoby, pro něž krátkodobý pronájem představuje pouze přivýdělek, nikoli primární zdroj obživy.

Téměř dvěma třetinám všech pronajímatelů umožňuje hradit vlastní náklady za bydlení, a to minimálně z padesáti procent. K profitu přitom pomáhá i dalším službám v daném místě. To a mnohé další vyplývá z hodnocení nově vzniklé České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí.

Zejména v několika posledních letech zažívá krátkodobé pronajímání nemovitostí nebývale rychlý růst i v Česku. „Stejně jako v zahraničí výrazně proměňuje i celý segment ubytovacích služeb, na což je třeba reagovat – edukovat veřejnost i úřady a systém správně nastavit,“ vysvětluje předseda asociace Matěj Koutný důvody vzniku České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí (ČAPUS). Segment krátkodobých pronájmů je podle asociace pro Prahu velkou příležitostí. Podle vládní analýzy (2017) totiž může jen za místní a lázeňské poplatky přinést do rozpočtu hlavního města až 50 milionů ročně.

Jsou-li vzaty v potaz všechny potenciální výnosy na celostátní úrovni včetně daňových, mohou krátkodobé pronájmy do veřejných rozpočtů přinášet až 500 milionů ročně.

Průměrný pobyt v krátkodobých pronájmech trvá 5,3 dne, tedy dvakrát déle než v běžných ubytovacích zařízeních. Přitom více než polovinu globálních výdajů za cestování zákazníci utratí za občerstvení, nákupy, cestování, služby a rekreační aktivity, pouze 26 proent je za ubytování. To jsou jednoduché počty, ze kterých vyplývají významné přímé pozitivní efekty pro místní ekonomiku,“ uvádí za asociaci Koutný. Každých třicet nových turistů navíc přispívá ke vzniku jednoho nového pracovního místa. Krátkodobé pronájmy a na ně navázané služby tak mimo jiné podporují lokální malé a střední podniky.

Z dostupných dat současně nevyplývá, že by rozšiřování jejich nabídky mělo výrazný negativní efekt na hotelový segment. To potvrzuje i zpráva Úřadu vlády z loňského roku. Podle studie z roku 2016 způsobí každý nárůst nabídky služeb krátkodobého ubytování o deset procent snížení měsíčních výnosů tradičních poskytovatelů ubytování pouze o 0,39 procenta. Jak dále potvrzují data provozovatelů krátkodobých pronájmů třetina hostů ubytovaných skrze tuto službu tvrdí, že by zůstala doma nebo by se nezdržela na místě tak dlouho, pokud by nebylo možné využít krátkodobého pronájmu a zažít město jako místní. Osm z deseti návštěvníků zároveň uvedlo, že jejich pozitivní zkušenost s tímto typem ubytování přispěla k opakovanému návratu do České republiky.

Rostoucí zájem o krátkodobé pronájmy navíc reaguje na současné potřeby lidí po celém světě, kteří už dávno necestují pouze za objevy a zábavou, ale čím dál častěji také za prací. „Setkáváme se s tím, že krátkodobých pronájmů využívají stále více i profesionálové z nejrůznějších oborů, takzvaní freelanceři, kteří se v různě dlouhotrvajících intervalech přesouvají po světě. Většinou preferují pronajmout si celý byt. Stejně jako lidé, kteří přichází krátkodobě za prací i se svými rodinami. Hlavní určující je z našich dosavadních zkušeností požadavek většího soukromí, než které poskytují hotely a jiná ubytovací zařízení,“ dodává David Bureš z ČAPUS.

O České asociaci pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí

ČAPUS sdružuje odpovědné pronajímatele s cílem pomoci úřadům nastavit férová a jasně aplikovatelná pravidla pro krátkodobé pronájmy a ubytování. Prioritami asociace je ukázat benefity krátkodobých pronájmů pro společnost a profesionální správou bytů zlepšovat vzájemné soužití. Asociace si zároveň klade za cíl pomáhat svým členům ve správném dodržování právních předpisů.