Česká republika čelí nedostatku odborníků v oblasti informačních technologií. Běžné činnosti, jako tvorbu textů nebo tabulek na počítači, dělá takřka sedm z deseti pracujících. Odbornější počítačové dovednosti, jako například programování, ale už ovládá jen malá část lidí. V tiskové zprávě to uvedl Český statistický úřad. Nejvíce počítačově gramotných osob pracuje v kvalifikovaných profesích.

Kopírování souborů či složek a další běžné činnosti na počítači v posledním roce provádělo 74 procent zaměstnaných, instalaci softwarů nebo aplikací 45 procent zaměstnaných, zatímco programování se věnovalo pouhých pět procent osob z této skupiny. „Ukazuje se, že základní práci s Wordem nebo Excelem dnes rozumí více než dvě třetiny pracujících. Běžné kancelářské programy Češi zvládají. Nicméně programování zůstává výsadou technicky zdatných jednotlivců,“ uvedl místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Nejvyšší počet počítačově gramotných lidí pracuje v kvalifikovaných profesích, což platí jak pro používání základních znalostí, mezi které patří například přenos souborů mezi zařízeními, tak pro složitější dovednosti, jako jsou například práce s tabulkovým procesorem nebo programování. Co se týká manažerů, většina z nich v posledním roce přenášela soubory mezi různými zařízeními nebo používala tabulkový procesor. V programovacím jazyku psalo šest procent z nich. Tyto dovednosti ještě ve vyšší míře využívali specialisté z různých oborů. Naopak na druhém konci kvalifikační škály se nacházejí pomocní a nekvalifikovaní zaměstnanci.

Podle Lenky Wichetové z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ stále větší digitalizace ekonomiky vyžaduje rostoucí počet specialistů v oblasti IT. „Jen za posledních deset let se jejich podíl zdvojnásobil z 1,8 procenta zaměstnaných osob v roce 2006 na 3,6 procenta v roce 2016.“ Navzdory tomu je stále nedostatek IT odborníků. Problémy s obsazením míst pro IT odborníky mělo v posledním roce 29 procent firem, které zaměstnávají IT specialisty.