Ředitelkou sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky se s účinností od pátku 24. 2. 2017 stává Zuzana Silberová, která v ČNB působí od roku 1994. Do funkce byla jmenována bankovní radou ČNB ve čtvrtek 23. 2. 2017. Centrální banka o tom informovala ve své tiskové zprávě.

Před Zuzanou Silberovou řídil sekci dohledu nad finančním trhem David Rozumek, který z centrální banky odešel v lednu tohoto roku. Silberová byla následně řízením sekce pověřena.

RNDr. Zuzana Silberová, Ph.D., CIA, je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oborů matematika a výpočetní technika, a Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Je rovněž absolventkou certifikovaného programu dlouhodobého vzdělávání v Českém institutu interních auditorů (CIA). V České národní bance působí od roku 1994. V roce 2006 se stala ředitelkou odboru dohledu nad pojišťovnictvím a o dva roky později náměstkyní ředitele sekce dohledu nad finančním trhem, kde působila doposud. Od roku 2011 je alternátem člena rady evropských orgánů dohledu EBA a EIOPA.

Česká národní banka určuje měnovou politiku České republiky, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Stará se tak o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR. ČNB rovněž vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a má také na starosti devizový dohled.